Så hjälper vi offentliga verksamheter

Energikontoret i Mälardalen stöttar den offentliga sektorns omställningsarbete på flera sätt. Vi erbjuder bland annat rådgivning och hjälper till att utforma handlingsplaner och strategier för energi- och klimatfrågor. Vi samordnar den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Och vi sammanställer årligen energiöversikter med nyckeltal för exempelvis energianvändning, värme och transporter inom kommuner. Genom nätverk och samverkansprojekt knyter vi också god kontakt mellan lokala, nationella och internationella aktörer.

Effektivisering och omställning

Tjänster inom energiplanering

Rådgivning och konsultation

Exempel på direktstöd till offentliga verksamheter

Strategisk rådgivning inom hållbar energiutveckling och och energiomställning

Ämnesspecifik rådgivning

Framtagning, omarbetning, uppföljning och utvärdering av kommunala energiplaner 

Framtagning och analys av energi- och klimatdata

Energistrategier (strategiska utvecklingsdokument inom energi och klimat)

Åtgärdsprogram (områdesspecifika, fastighetsspecifika och regionala)

Handlingsplaner (beskrivning av i vilken ordning och hur åtgärder kan förverkligas)

Potentialstudier (för förnybar energi, energieffektivisering, effekt)

Målgruppsanpassad fortbildning

Expertstöd vid kommuninternt arbete 

Projektansökan och -mobilisering 

Översyn av energiavtal

Effektbalanser

Energibalanser

Fördjupande energidata och analys

Våra senaste aktiviteter

Nyhet

Mobilitetsexpert Marie Pellas vinner Trafikpriset 2023

Hon är en medveten mobilist som lever som hon lär och en sann inspiratör som sprider kunskap och lärdomar. Det skriver Sveriges ledande branschorg

Publikation

Åtgärdsförslag för effektivare elanvändning i Heby kommuns verksamheter

Rapporten är en sammanfattning med förslag på fortsatt arbete efter platsbesök den 14 november 2022.

Nyhet

Risk för elnätsfrånkoppling i Uppsala: ”Vi behöver energieffektivisera och vi behöver göra det snabbt”

Det är kallt, det blåser för lite och kärnkraftverk är nedstängda för underhåll. Det är tre faktorer som just nu sätter press på energisyst

Nyhet

Vår mobilitetsexpert Marie Pellas berättar om tre år utan att äga bil

Hur kan minskat bilresande påverka din ekonomi, hälsa och miljön? Och vad kan kommuner och arbetsgivare göra för att uppmuntra, och underlätta,

Nyhet

Hur ska elen räcka till alla? Effekt- och elkapacitetsbrist i fokus på hybridkonferens i Eskilstuna

Energisituationen i Sverige är redan kraftigt ansträngd. Samtidigt ställer den ökande elektrifieringen av samhället och alltmer el från vind och

Nyhet

Så hjälper vi Flen rusta för ökad efterfrågan på elbilsladdning

Om vi ska ha en chans att nå klimatmålen måste elfordon bli den nya normen. Men hur fungerar tekniken? Vad säger lagen? Och hur många laddningspl

Nyhet

17 rykande färska rapporter visar energiläget i Mälardalen

Hur går den hållbara utvecklingen i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län? För att svara på det håller Energikontoret i Mälardalen koll

Nyhet

Knivsta kommun beviljad installationsstöd för 13 laddplatser

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en mer hållbar utveckling på flera sätt. Vi genomför informationskampanjer, driver projekt och sammanst

Nyhet

Energikontoret i Mälardalens årsberättelse presenteras idag

I resultaten för 2021 är pandemins framfart, uteblivna utlysningar, avslagna projektansökningar och avslutade anställningar kännbara. Men Energik

Nyhet

Nya energi- och klimatdata tillgängliga för Energikontoret i Mälardalens ägare

För att hitta och genomföra åtgärder som effektivt kan minska miljöpåverkan krävs bra beslutsunderlag. Hur ser energianvändningen ut? Minskar