Så hjälper vi offentliga verksamheter

Energikontoret i Mälardalen stöttar den offentliga sektorns omställningsarbete på flera sätt. Vi erbjuder bland annat rådgivning och hjälper till att utforma handlingsplaner och strategier för energi- och klimatfrågor. Vi samordnar den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Och vi sammanställer årligen energiöversikter med nyckeltal för exempelvis energianvändning, värme och transporter inom kommuner. Genom nätverk och samverkansprojekt knyter vi också god kontakt mellan lokala, nationella och internationella aktörer.

Effektivisering och omställning

Tjänster inom energiplanering

Rådgivning och konsultation

Exempel på direktstöd till offentliga verksamheter

Strategisk rådgivning inom hållbar energiutveckling och och energiomställning

Ämnesspecifik rådgivning

Framtagning, omarbetning, uppföljning och utvärdering av kommunala energiplaner 

Framtagning och analys av energi- och klimatdata

Energistrategier (strategiska utvecklingsdokument inom energi och klimat)

Åtgärdsprogram (områdesspecifika, fastighetsspecifika och regionala)

Handlingsplaner (beskrivning av i vilken ordning och hur åtgärder kan förverkligas)

Potentialstudier (för förnybar energi, energieffektivisering, effekt)

Målgruppsanpassad fortbildning

Expertstöd vid kommuninternt arbete 

Projektansökan och -mobilisering 

Översyn av energiavtal

Effektbalanser

Energibalanser

Fördjupande energidata och analys

Våra senaste aktiviteter

Nyhet

Hur ska elen räcka till alla? Effekt- och elkapacitetsbrist i fokus på hybridkonferens i Eskilstuna

Energisituationen i Sverige är redan kraftigt ansträngd. Samtidigt ställer den ökande elektrifieringen av samhället och alltmer el från vind och

Nyhet

Så hjälper vi Flen rusta för ökad efterfrågan på elbilsladdning

Om vi ska ha en chans att nå klimatmålen måste elfordon bli den nya normen. Men hur fungerar tekniken? Vad säger lagen? Och hur många laddningspl

Nyhet

17 rykande färska rapporter visar energiläget i Mälardalen

Hur går den hållbara utvecklingen i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län? För att svara på det håller Energikontoret i Mälardalen koll

Nyhet

Knivsta kommun beviljad installationsstöd för 13 laddplatser

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en mer hållbar utveckling på flera sätt. Vi genomför informationskampanjer, driver projekt och sammanst

Nyhet

Energikontoret i Mälardalens årsberättelse presenteras idag

I resultaten för 2021 är pandemins framfart, uteblivna utlysningar, avslagna projektansökningar och avslutade anställningar kännbara. Men Energik

Nyhet

Nya energi- och klimatdata tillgängliga för Energikontoret i Mälardalens ägare

För att hitta och genomföra åtgärder som effektivt kan minska miljöpåverkan krävs bra beslutsunderlag. Hur ser energianvändningen ut? Minskar

Projekt

Resfria digitala möten inom offentlig sektor (REDI)

Bakgrund REDI baserades på projektet resfria/digitala möten i myndigheter (REMM), som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot

Nyhet

Energikontoret i Mälardalen lägger grund för projekt om framtidens elsystem

I framtiden ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion från källor som sol, vind och vatten. Det är en omställning som innebär flera tekni