Så hjälper vi offentliga verksamheter

Energikontoret i Mälardalen stöttar den offentliga sektorns omställningsarbete på flera sätt. Vi samordnar den kommunala energi- och klimatrådgivningen, sammanställer årliga energi- och klimatdata inom kommuner och knyter kontakt mellan lokala, nationella och internationella aktörer. Se fler exempel på tjänster vi erbjuder offentlig verksamhet nedan.

Effektivisering och omställning

Tjänster inom energiplanering

Rådgivning

Våra senaste aktiviteter

Nyhet

Så ska nya energi- och klimatdata hjälpa 19 kommuner i den gröna omställningen

Varje år samlar, tolkar och visualiserar Energikontoret i Mälardalen den senaste informationen om energi och utsläpp från källor som bland andra

Nyhet

Så kan din kommun öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik

Varannan resa till och från jobbet sker med bil. Och för resor i tjänsten är andelen ännu högre, cirka 80 procent. En god nyhet är att nästan

Nyhet

Kommunernas energi- och klimatrådgivning bidrar till minskad energianvändning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianv

Nyhet

Studiebesök inspirationskälla till energiprojekt i storkök i Eskilstuna kommun

I det Uppsalabaserade projektet Flex-o-Mat minskar storkök sin effektanvändning genom att ändra hur de lagar mat. På studiebesök med Energikontor

Nyhet

Energikontoret i Mälardalen skjuter kraft i den hållbara omställningen med tre projekt som beviljats 6,7 miljoner kronor från EU

Energikontoret i Mälardalen fokuserar på tre målgrupper med stor potential att minska sina utsläpp: kommuner, företag och fastighetsägare. I tre

Projekt

Elsmarta Östra Mellansverige

Projektet Elsmarta Östra Mellansverige vänder sig i första hand till den offentliga sektorn i länen Södermanland, Västmanland, Uppsala, Örebro

Nyhet

Möt vår nya kollega, Johanna Perry!

Vår nya projektledare har en gedigen kunskapsbas från studier i samhällsplanering vid Lunds universitet och landskapsarkitektur för hållbar urban

Nyhet

19 pinfärska rapporter visar energiläget i Mälardalen: ”En viktig grund för fortsatt förändringsarbete”

Hur går klimatarbetet i Södermanland, Västmanland och Uppsala? Det kan Johannes Ansved svara på. Han är projektledare på Energikontoret i Mälar

Nyhet

Kommunerna Arboga och Surahammar nya delägare till Energikontoret i Mälardalen

Tillgång till rådgivning inom elförsörjning, energieffektivisering och energiomställning – det ligger till grund för kommunerna Arbogas och Su

Nyhet

Mobilitetsexpert Marie Pellas vinner Trafikpriset 2023

Hon är en medveten mobilist som lever som hon lär och en sann inspiratör som sprider kunskap och lärdomar. Det skriver Sveriges ledande branschorg