2023-05-11

Kommunerna Arboga och Surahammar nya delägare till Energikontoret i Mälardalen

Pressmeddelande

Foto: Fredrik Cederblom, kommunchef i Surahammars kommun och Ricardo Dojorti, samhällsbyggnadschef i Arboga kommun.

Tillgång till rådgivning inom elförsörjning, energieffektivisering och energiomställning – det ligger till grund för kommunerna Arbogas och Surahammars beslut att kliva in som delägare till Energikontoret i Mälardalen. Det innebär att 18 av de 27 kommunerna i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län nu delar ägarskapet av det icke-vinstdrivande aktiebolaget som med ett 20-tal anställda verkar för hållbar energiutveckling i regionen.

Energikontoret i Mälardalen stöder ägarnas energi- och klimatarbete på flera sätt. Bland annat genom utvecklingsprojekt, rådgivande företagsbesök och enskilda uppdrag, som att ta fram energiplaner eller kartlägga den lokala laddinfrastrukturen. De är en välbehövlig kompetensresurs, menar Fredrik Cederblom, kommunchef i Surahammars kommun.

– Det kraftigt anstränga energiläget skapar nya utmaningar, även för kommuner, och har gett ökad aktualitet åt att spara och effektivisera användningen av energi. Den osäkerhet som kapacitetsbristen innebär gör att kommunen mer aktivt måste arbeta med nätplaneringsfrågan framöver. Genom delägande i Energikontoret i Mälardalen får vi tillgång till kunskap, kompetens och nätverk med andra som stärker oss i det arbetet, säger han.

Elförsörjning en utmaning

Elförsörjningssituationen försvårar nya etableringar och påverkar möjligheterna för verksamheter och företag att expandera i Surahammars kommun.

Detta har i sin tur stor påverkan på kommunens viktiga satsningar på befintliga och nya etableringsområden. Vi ser fram emot stärka upp oss internt genom att optimera energianvändningen och styra användningen och effektbehov över tid. Fredrik Cederblom, kommunchef i Surahammars kommun

Viktigt att arbeta långsiktigt

Även för Arboga kommun ligger elkapacitetsbrist och elnätsplanering i fokus.

– Det är viktigt att vi arbetar för ett långsiktigt och hållbart energisystem som även fungerar om femtio år. Arboga befinner sig i en utmanande elförsörjningssituation och kommunen behöver verktyg, resurser och rådgivning för att kunna hantera frågan så professionellt och proaktivt som möjligt, säger Ricardo Dojorti, samhällsbyggnadschef i Arboga kommun.

Han fortsätter:

– Tillsammans med Energikontoret i Mälardalen ska vi arbeta aktivt för att inte riskera att utbyggnad och uppgradering av nätet drar ut på tiden. Vi ser också fram emot att vara en testbädd i projekt som hjälper oss få framdrift i de energiutmaningar som kommunen står inför, säger han.

En del av lokal och regional samverkan

Från och med aktiebolagets årsstämma, som gick av stapeln i Eskilstuna onsdagen 10 maj 2023, är 18 kommuner delägare till Energikontoret i Mälardalen.

För att begränsa klimatskadorna måste vi gå från ord till handling och minska utsläppen här och nu, det står klart och tydligt i den senaste IPCC-rapporten. Som delägare till bolaget tar Arboga och Surahammars kommun del av lokal och regional samverkan och samhandling. Det är konkreta steg mot att öka takten i energiomställningen. Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen