Publikationer

Här hittar du Energikontoret i Mälardalens förstudier, informationsbroschyrer och projekt- och resultatrapporter. Du hittar även filmer, årsberättelser och vårt jubileumsmagasin.

Publikationer

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige | PDF

Resultatbroschyr för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023).

Publikationer

Hållbar omställning i Östra Mellansverige | PDF

Resultatbroschyr för projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige (2021–2023).

Publikationer

Omställningslyftet | PDF

Resultatbroschyr för projektet Omställningslyftet (2022–2023).

Publikationer

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige | PDF

Resultatbroschyr för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021-2023).

Rapporter

Kommunernas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner | PDF

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Rapporter

Nätägarnas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner | PDF

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Rapporter

Remisstöd rörande tekniska sakfrågor i koncessionsärenden | PDF

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.