Publikationer

Här hittar du Energikontoret i Mälardalens förstudier, informationsbroschyrer och projekt- och resultatrapporter. Du hittar även filmer, årsberättelser och vårt jubileumsmagasin.

Verksamhetsberättelser

Årsberättelse 2022 | PDF

Årsberättelsen sammanfattar Energikontoret i Mälardalens strategiska och operativa arbete, inklusive pågående och avslutade projekt, och ger en överblick av verksamhetens nytta.

Verksamhetsberättelser

Årsberättelse 2022 per kommun | PDF

Dokumentet beskriver projekt, uppdrag, tjänster och aktiviteter som genomfördes i, och för, Energikontoret i Mälardalens ägarkommuner och kommuner med serviceavtal under verksamhetsåret 2022.

Rapporter

Åtgärdsförslag för effektivare elanvändning i Heby kommuns verksamheter | PDF

Rapporten är en sammanfattning med förslag på fortsatt arbete efter platsbesök den 14 november 2022.

Rapporter

Nätägarnas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner | PDF

Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Innehållet är avgränsat till de förutsättningar och aktörer som är verksamma i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro län.

Publikationer

Sustainable Regions in Action 2023 | PDF

Nätverket European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE) publicerar årligen en broschyr med exempel på det lokala och regionala arbete som drivs för ett grönare Europa. Läs om Energikontoret i Mälardalen på sida 44.

Rapporter

Kartläggning av bygg- och fastighetsnätverk i Mälardalen 2022 | PDF

Rapporter

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE) | PDF

Slutrapport. ESSE drevs i samverkan mellan Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Östergötland och Energikontoret Region Örebro. Projektet pågick från 2019 till 2021 i syfte att stärka förutsättningarna för mer resurseffektiv energianvändning bland bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet.