Publikationer

Här hittar du Energikontoret i Mälardalens förstudier, informationsbroschyrer och projekt- och resultatrapporter. Du hittar även filmer, årsberättelser och vårt jubileumsmagasin.

Filmer

Så har ICA Maxi i Nyköping gjort sin butik mer energieffektiv | Film

Inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering (2016–2021) har 40 livsmedelsbutiker, industrier och pastorat minskat sin energi- och elanvändning, och sina utsläpp av växthusgaser, med hjälp av Energikontoret i Mälardalen. En av dem är ICA MAXI i Nyköping.

Rapporter

Regionala noder fas 2 (2018–2021) | PDF

Resultatrapport. Regionala noder var ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet pågick från 2018 till 2021 i syfte att hjälpa små och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 MWh.

Filmer

Hur möter vi energi- och klimatutmaningarna i Mälardalen? | Film

För att bromsa klimatförändringarna krävs utveckling, innovation och landsöverskridande samarbete.

Rapporter

Solellagring i likströmsnät (2021) | PDF

Kunskapsunderlag för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om den potentiella nyttan av solceller och batterilager knutna i likströmsnät. Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE).

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020 | PDF

Verksamhetsberättelsen sammanfattar Energikontoret i Mälardalens strategiska och operativa arbete, inklusive pågående och avslutade projekt, och ger en överblick av verksamhetens nytta.

Rapporter

Cirkulär ekonomi för ett resurseffektivt östra Mellansverige 2020 | PDF

Kartläggning och analys av projektinsatser och -åtgärder.

Rapporter

Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige (uppföljning 2020) | PDF

Rapport framtagen inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.