Personuppgiftshantering

Energikontoret i Mälardalen behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, The General Data Protection Regulation (GDPR). Vi värnar om din integritet och månar om att du ska känna dig trygg när vi hanterar dina personuppgifter.

Om cookies

Energikontoret i Mälardalens webbplats använder cookies. De är små textfiler som lagras på besökarens dator och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Syftet är att förbättra webbplatsen, bland annat genom att anpassa den efter besökarens intressen. I din webbläsarens säkerhetsinställningar kan du välja att stänga av cookies och även radera tidigare lagrade cookies. Läs mer om cookies på tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Kontaktformulär och mejlutskick

I de fall vi använder formulär ber vi om ett medgivande från dig när du använder dig av tjänsten, till exempel om du anmäler dig till ett av våra evenemang. Om du får våra mejlutskick utan att du anmält dig själv har vi gjort en intresseavvägning och anser att du förmodligen är intresserad av utskicket i fråga. Om så inte är fallet kan du avregistrera dig från listan genom att följa länken högst upp i mejlet.

Deltagarlistor

I samband med evenemang och andra aktiviteter samlar vi in deltagarnas personuppgifter för att kunna hantera bokningar, arrangemangsplanering och i en del fall rapportering till våra finansiärer.

Informationsdelning

Vi delar inte ut dina data men kan behöva rapportera in dem till våra finansiärer, om du deltagit i något av våra projekt eller evenemang. Finansiärerna kommer inte föra dina uppgifter vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en förteckning över vilka personuppgifter vi har som rör dig. Du kan också begära att vi rättar eller tar bort personuppgifter som rör dig – men det omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Har du några frågor kring personuppgifter?

Kontakta Helena Ek per mejl på helena.ek@energikontor.se.