Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur Energikontoret i Mälardalens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och var du kan rapportera brister till oss och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Så långt som möjligt följer vi internationell standard WCAG 2.0 nivå AA.

Brister i digital tillgänglighet

Vi har kända tillgänglighetsbrister på energikontor.se. Nedan listas dessa:

  • Otillgängliga dokument
    Publicerade dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven, exempelvis pdf-, Excel- och Word-dokument. Äldre dokument, som offentliggjorts före den 23 september 2018, är undantagna från kraven.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av självskattning, det vill säga intern testning, samt en extern konsult för att bedöma webbplatsens tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes den 15 december 2021.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du anmäla detta till oss.

Rapportera brister till Energikontoret i Mälardalen

Anmäl brister i tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning