Vad tycker våra samarbetspartners?

Energikontoret i Mälardalen tävlar inte mot privata företag: vi är en oberoende, opartisk och offentlig aktör som drivs utan vinstintresse. Vi följer EU-kommissionens krav, granskas av Energimyndigheten och styrs av regeringens politik för minskad klimatpåverkan. Vi samarbetar och samverkar med företag, föreningar och offentliga aktörer i de flesta branscher och sektorer – och nedan har vi samlat några exempel på vad de har att säga om oss.

Torbjörn Claesson, vd, Ena Energi, Enköping

I maj 2021 klev Torbjörn Claesson in som bolagets styrelseordförande.

"Det känns väldigt spännande att få förtroendet att leda styrelsen för Energikontoret i Mälardalen, ett bolag som ligger rätt i tiden och har en styrelse med både politiker och experter. Jag är övertygad om att den samlade kompetensen och det stora engagemang som finns i bolaget gör skillnad som märks i omställningen till ett hållbart samhälle."

Sabina Andrén, programsamordnare, Världsnaturfonden WWF

"Potentialen för att lokala aktörer ska lyckas i sitt hållbarhetsarbete är god, men först måste de ha koll på sin klimatpåverkan och kunna prioritera åtgärder klokt. Det kan låta tråkigt att börja där, men det saknas ofta kunskap, och det kan vara tungt för en enskild klimatstrateg på en mindre kommun att ta fram, sammanställa och presentera den klimatdata som krävs. Här är Energikontoret i Mälardalen en värdefull resurs."

Claes-Urban Boström, kommundirektör, Kungsör

I april 2021 klev Kungsörs kommun in som delägare till Energikontoret i Mälardalen som ett steg i sitt arbete med hållbar utveckling.  

"Vi vill utvecklas inom energiområdet och ser också en brist på energi. Eftersom vi är en liten och otroligt expansiv kommun med ganska begränsade resurser är Energikontoret i Mälardalen, kommunens egen organisation, det bästa stödet vi kan få."

Åsa Öberg, doktor i Innovation Management och konsult, ALMI

"Genom att erbjuda rådgivning, analyser och hemläxor vill vi hjälpa företag att växa och få bättre lönsamhet. Med Energikontoret i Mälardalen har vi samverkat, på riktigt, och framför allt blivit stärkta inom rådgivning eftersom vi kan erbjuda information om hur företagen kan spara pengar både genom analyser av sin affärsverksamhet och genom energieffektivisering."

Urban Månsson, vd, Svensk Byggtjänst

"Vi vill att fler ska få upp ögonen för de affärsmässiga möjligheter som ett mer hållbart förhållningssätt ger. Vi driver Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) i samverkan med flera parter, och tack vare Energikontoret i Mälardalens starka förankring, regionalt som lokalt, kan vi samla människor från hela landet för uppskattade kunskapsutbyten och diskussioner."

Jan Lundström, ägare ICA Nära Wisborg, Visby

Hösten 2018 vände sig Jan Lundström till Energikontoret i Mälardalen. Hans mål var att göra sin verksamhet mer miljövänlig. Ett år senare kunde Jan installera ett kylsystem som drar 40 procent mindre energi och drastiskt minskar butikens utsläpp av växthusgaser.

"Hjälpen från Energikontoret i Mälardalen har varit ovärderlig."

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna

"Samtidigt som vi minskar utsläppen behöver vi effektiva transportlösningar som underlättar vardagen för de som bor och verkar i kommunen. Energikontoret i Mälardalen, som driver projekt för hållbara transporter i såväl Eskilstuna som andra delar av regionen, är en stor hjälp. Vi får tillgång till erfarna projektledare och ett brett nätverk, och tillsammans kan vi uppnå målen."