Rådgivning inom energi

Energikontoret i Mälardalen är en expertorganisation och kompetensresurs inom energi- och klimatfrågor. Vi arbetar nära de flesta branscher och sektorer. Genom projekt, nätverk och föreläsningar når vi lantbruk, service och handel. Vi erbjuder stöd till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi utbildar företag och föreningar. Vi bidrar med kompetens till transportområdet och tillverkningsindustrin, och vi finns tillgängliga för de som behöver hjälp med att söka finansiellt stöd för energieffektiviserande åtgärder eller ta fram handlingsplaner och strategiska dokument.

Bred kompetens inom energi- och klimatområdet

Tillsammans täcker våra medarbetares erfarenhet och kompetens in flera ämnesområden. Behöver du opartisk och kostnadsfri hjälp med att starta eller komma vidare på en omställningsresa? Kontakta gärna någon av våra medarbetare nedan eller sök vidare under kontakter.

Elkraft, eldistribution och energisystem
Energieffektivisering i företag, föreningar och industri
Energieffektivisering i fastigheter och flerbostadshus
Mathias Söderholm 2023
Affärsmodeller, energikartläggning och cirkulär ekonomi

Ta mig till kontakt