Tjänsteerbjudanden för ägare

Energikontoret i Mälardalen är en offentligt ägd och kommersiellt oberoende verksamhet med ett viktigt syfte – att stärka våra ägares kapacitet i energifrågor. Därför utvecklar vi skräddarsydda tjänster inom hållbar omställning som faller under Teckal-undantaget till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Energieffektivisering

Energikontoret i Mälardalen tar fram en åtgärdsplan för energieffektivisering i kommunens verksamheter och byggnader. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Energiplan

Strategisk utveckling för robusta, hållbara och flexibla energisystem i enlighet med lagen om kommunal energiplanering. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Grön resplan

Energikontoret i Mälardalen vägleder kommunen i omställningen mot ökad andel hållbara arbets- och tjänsteresor. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Kommungeografisk effektsimulering

Vi beräknar kommunens framtida eleffektbehov och sammanställer beslutsunderlag för utvecklingsarbete inom kraftförsörjning. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Kraftförsörjning i planarbete

Energikontoret i Mälardalen agerar stöd i kommunens dialog och samverkan med nätägare för effektiv elnätsutveckling. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Laddinfrastruktur

Energikontoret i Mälardalen sammanställer beslutsunderlag för processen att upprätta en välfungerande laddinfrastruktur. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Remisstöd

Energikontoret i Mälardalen bidrar med kompetens och sakkunskap när kommunen är remissinstans inom samhällsutveckling. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Solkraft

Energikontoret i Mälardalen tar fram förstudier, strategier och rekommendationer kopplade till solel och elektrifiering. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Styrel och reservkraft

Kartläggning av samhällsviktiga elanvändare och kommunens reservkraftsmöjligheter för arbete med trygg elförsörjning. Ladda ned erbjudandet som PDF>

Vindkraft

Energikontoret i Mälardalen tar fram förstudier, strategier och rekommendationer kopplade till vindkraft och elektrifiering. Ladda ned erbjudandet som PDF>