Energi- och klimatdata

För att hitta och genomföra åtgärder som effektivt kan minska klimatpåverkan krävs bra beslutsunderlag. Sådan energi- och klimatdata sammanställer vi på Energikontoret i Mälardalen årligen för verksamhetens ägarkommuner samt kommuner med serviceavtal. Energiöversikterna är samlade nedan och senast uppdaterade i juli 2022.