Publikationer

Här hittar du Energikontoret i Mälardalens förstudier, informationsbroschyrer och projekt- och resultatrapporter. Du hittar även filmer, årsberättelser och vårt jubileumsmagasin.

Filmer

Zetterbergs Industri AB har minskat sina utsläpp med över 40 procent | Film

Inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering (2016–2021) har 40 livsmedelsbutiker, industrier och pastorat minskat sin energi- och elanvändning, och sina utsläpp av växthusgaser, med hjälp av Energikontoret i Mälardalen. En av dem är Zetterbergs Industri AB.

Filmer

Så energieffektiviserar Södertälje pastorat sin verksamhet | Film

Inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering (2016–2021) har 40 livsmedelsbutiker, industrier och pastorat minskat sin energi- och elanvändning, och sina utsläpp av växthusgaser, med hjälp av Energikontoret i Mälardalen. En av dem är Södertälje pastorat.

Filmer

Så har ICA Maxi i Nyköping gjort sin butik mer energieffektiv | Film

Inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering (2016–2021) har 40 livsmedelsbutiker, industrier och pastorat minskat sin energi- och elanvändning, och sina utsläpp av växthusgaser, med hjälp av Energikontoret i Mälardalen. En av dem är ICA MAXI i Nyköping.

Filmer

Hur möter vi energi- och klimatutmaningarna i Mälardalen? | Film

För att bromsa klimatförändringarna krävs utveckling, innovation och landsöverskridande samarbete.