2024-05-21

Så ska nya energi- och klimatdata hjälpa 19 kommuner i den gröna omställningen

Nyhet

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram energi- och klimatdatarapporter för 19 kommuner.

Varje år samlar, tolkar och visualiserar Energikontoret i Mälardalen den senaste informationen om energi och utsläpp från källor som bland andra Statistiska centralbyrån (SCB) och kunskapsmyndigheten Trafikanalys. Det är en kostnadsfri förmån som ingår för bolagets delägare – 19 kommuner i tre län. ”Vi vill göra det lättare att ta pulsen på det egna omställningsarbetet och fatta bra beslut”, säger projektledare Oscar Dellham.

Länk: Gå till energi- och klimatdatarapporter
Länk: Boka presentation av energi- och klimatdata (för ägarkommuner)

Det handlar om stora mängder data som kan vara utmanande att navigera. Därför använder Energikontoret i Mälardalen Tableau, ett visualiseringsverktyg som låter användaren växla mellan vyer.

– Du kan till exempel ta fram grafer över utsläpphistorik eller följa energins resa från olika källor till var den används inom en kommun, säger projektledare Oscar Dellham.

Nyckeltal ska bidra till beslut

De 19 rapporterna omfattar energianvändning, energikällor och växthusgasutsläpp. Dessutom ingår ett antal nyckeltal. Exempel är andelen förnybar energi, hur mycket energi som används per kvadratmeter bostadsyta och den genomsnittliga körsträckan per år, kommun och län.

Det är användbara fakta för den som vill följa upp effekten av förändringsarbete eller fatta välinformerade beslut. Oscar Dellham, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

En god grund för energiplanering

Sommaren 2023 tog regeringen första steget till en utvecklad kommunal energiplanering, i syfte att minska landets utsläpp och sårbarhet samt klara elektrifieringen.

– För den typen av strategisk utveckling är nyligen uppdaterade energi- och klimatdata A och O, säger Johanna Perry, expert på energiplanering på Energikontoret i Mälardalen.

Hon arbetar framför allt med att ta fram och granska kommunala energiplaner, översiktsplaner och andra strategiska dokument.

”Vi testar hela tiden nya grepp”

Energi- och klimatdatarapporterna som nyligen publicerats är resultatet av ett pågående arbete. Tillsammans med kollegor samlar Oscar Dellham löpande in och tolkar alla data. Han programmerar också hur information presenteras i visualiseringsverktyget.

– Vi testar hela tiden nya grepp för att göra det lättare att överblicka och jämföra information, säger Oscar Dellham. Vi tar gärna emot önskemål eller förslag på ändringar.