2024-04-09

Kommunernas energi- och klimatrådgivning bidrar till minskad energianvändning

Nyhet

Marie Pellas, regional utvecklingsledare på Energikontoret i Mälardalen och Carina Norling, energi- och klimatrådgivare.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.

Energikontoret i Mälardalen ansvarar för att samordna, och utveckla, den kommunala energi- och klimatrådgivningen i 28 kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län samt Region Gotland. Det är ett uppdrag som 2024 omfattar 15 rådgivare.

– Det är mycket glädjande att Energimyndighetens rapport visar att rådgivningen leder till ökad medvetenhet och kompetens hos de rådsökande, och att stödet från rådgivningen bidrar till både kortare beslutstid och att rådsökande känner sig mer tillfreds och trygga med sina beslut, säger Marie Pellas, regional utvecklingsledare (RUL) på Energikontoret i Mälardalen.

För privatpersoner, företag och föreningar

Carina Norling hjälper rådsökande med energifrågor i kommunerna Kungsör, Arboga, Köping, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg och Fagersta.

Som energi- och klimatrådgivare är jag ofta en väldigt praktisk resurs, med min kunskap och kompetens hjälper jag människor fatta beslut som är bra både för klimatet och den egna plånboken. Carina Norling, energi- och klimatrådgivare

De som tar hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivningen är i de flesta fall privatpersoner, men rådgivningen vänder sig också till företag och föreningar.

– Energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt verktyg för att nå ut lokalt till hushåll, föreningar och företag. Det är ju där stora delar av omställningen ska ske i praktiken. Information och rådgivning får också ökad betydelse inte minst genom ny EU-lagstiftning, säger Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten.

Verktyg som fungerar

Och verktyget tycks fungera. Exempel på åtgärder som de rådsökande har genomfört efter kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare är exempelvis tilläggsisolering, byte av värmesystem, byte till energiglas och installering av luft-/vattenvärmepump. De rådsökande uppger också att rådgivningen har bidragit till ökad medvetenhet och kompetens, att den har besvarat de frågor de haft och att de skulle rekommendera tjänsten.

Stor efterfrågan på opartisk rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen tillgodoser en efterfrågan på opartisk rådgivning inom energi- och klimatområdet.

Opartisk rådgivning är viktig i en tid där en stor del av tillgänglig information kommer från aktörer med egenintresse inom området, som försäljare eller tillverkare av specifika produkter och tjänster. Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten

Under 2022 då elpriserna gick upp hittade rekordmånga rådsökande till rådgivningen. Under 2023 gick antalet rådgivningar ner något, men landade på en högre nivå än 2021.

I över 40 år har energi- och klimatrådgivningen varit en del av Sveriges energieffektiviseringsarbete. Den kostnadsfria och kommersiellt oberoende tjänsten finns i hela landet, i 289 av 290 kommuner, och finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Ladda ned rapporten: Utvärdering av Energi- och klimatrådgivningen 2021‒2023