EU-finansierat stöd

Elsmarta Östra Mellansverige

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Elektrifiering spelar en nyckelroll i utfasningen av fossila bränslen och skapar förutsättningar för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Samtidigt innebär elektrifieringen en strukturell samhällsomställning med nya krav på hur vi producerar, distribuerar och använder el. Inom ramen för projektet Elsmarta Östra Mellansverige samarbetar tre energikontor för att bidra till ökad samordning, kunskap och mer effektiv energisystemsplanering i fem regioner.

Projektdata

Projektperiod

Oktober 2023–november 2026

Projektpartners

Energikontor Region Örebro län, Energikontoret Östergötland, Region Sörmland och Länsstyrelsen Östergötland.

Projektledare

Ivan Barck

Finansiärer

Energikontoret i Mälardalen

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Länsstyrelsen Östergötland

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Projektet Elsmarta Östra Mellansverige vänder sig i första hand till den offentliga sektorn i länen Södermanland, Västmanland, Uppsala, Östergötland och Örebro.

Tre huvudmål

Energikontoret i Mälardalen ska bidra till tre huvudmål. De är samordnad och effektiv planering för utbyggnad av elnätsinfrastruktur. Utvecklad planering för ökad produktion av fossilfri energi. Och ökad kunskap om åtgärder som bidrar till ökad användarflexibilitet. För att uppnå projektmålen är arbetet uppdelat i tre arbetspaket:

  • Arbetspaket 1: Samverkan och stöd för en strategisk elnätsutveckling.
  • Arbetspaket 2: Lokal och hållbar energiförsörjning.
  • Arbetspaket 3: Flexibelt utnyttjande av energisystemet.

Bakgrund

Elsmarta Östra Mellansverige bygger på lärdomar från projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, som genomfördes 2022–2023.