EU-finansierat stöd

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Energikontoret i Mälardalen drev projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige i syfte att hitta metoder för att motverka kapacitetsbrist, en växande utmaning som på sikt riskerar att drabba flera kommuner i Mälardalen.

Projektdata

Projektperiod

Januari 2022–september 2023

Projektpartners

Energikontoret Region Örebro län

Projektledare

Ivan Barck

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Tillväxtverket

Eskilstuna kommun

Region Uppsala

Region Västmanland

Regionförbundet Sörmland

Region Örebro län

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vände sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Det övergripande projektmålet var att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten, regioner och kommuner emellan.

Länk: Läs resultatbroschyren för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige