EU-finansierad

2023-11-17

Energikontoret i Mälardalen skjuter kraft i den hållbara omställningen med tre projekt som beviljats 6,7 miljoner kronor från EU

Pressmeddelande

Energikontoret i Mälardalen fokuserar på tre målgrupper med stor potential att minska sina utsläpp: kommuner, företag och fastighetsägare. I tre nystartade energiprojekt ska det icke-vinstdrivande bolaget bidra till hållbar regional tillväxt och utveckling, och EU står för lite över 40 procent av budgeten på 15,8 miljoner kr. ”Vi är mycket stolta över förtroendet att omvandla EU-medel till mätbar energiomställning i vår region”, säger vd Lina Gellermark.

Respektive projekt sträcker sig tre år, till hösten 2026, och arbetet är redan i full gång.

Energikontoret i Mälardalen är en kompetensresurs som har jobbat med energisystemet och hållbar utveckling i över 20 år. I många fall är det brist på tid, kunskap eller kapital som sätter käppar i hjulen hos aktörer som har goda möjligheter att ställa om. Men genom de här tre projekten kan våra energiexperter överbrygga hindren och bidra till att öka takten i omställningen till ett fossilfritt och hållbart energisystem. Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen

Stöd för kommuner att klara elektrifieringen

I projektet Elsmarta Östra Mellansverige ligger elektrifieringen i fokus. Målen är att bidra till bättre samverkan, ökad kunskap om flexibelt utnyttjande av energisystemet och mer effektiv planering av elnätens utbyggnad och produktion av fossilfri el.

– Vi blir starkare tillsammans, säger Lina Salomonsson. Hon är miljöstrateg på Heby kommun, som 2022 klev in som delägare till bolaget.

– Genom Energikontoret i Mälardalen får vi tillgång till expertkunskap inom hållbar energiutveckling, effektiv energianvändning och förnybar energi, och bättre förutsättningar för samverkan med andra kommuner och aktörer.

För ett konkurrenskraftigt näringsliv

I projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige är siktet inställt på att hjälpa minst 150 små och medelstora företag minska sin energianvändning med tio procent. Det sker bland annat genom företagsbesök, kunskapshöjande aktiviteter och hjälp att ansöka om investeringsbidrag för energieffektivisering.

Mer gröna val i bygg- och fastighetsbranschen

Rådgivning, studiebesök och deltagande i nätverk ska bidra till beslut som minskar växthusgasutsläppen bland fastighetsägare. Det är målsättningen i projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige.

Bygger på erfarenhet

Projektarbetet genomförs i samverkan med ett flertal energikontor, kommuner och aktörer inom företagsutveckling i Östra Mellansverige. De tre energiprojekten bygger på erfarenheter och lärdomar från avslutade projekt – som genomförts med goda resultat.