EU-finansierat stöd

Byggnadslyftet i Östra Mellansverige

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen beror bland annat på vilken typ av byggmaterial som används, hur energianvändningen ser ut, vilka som bor eller hyr byggnaderna, transporter och mer. Allting handlar om val. Och med hjälp av projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige vill vi få fler människor att göra mer gröna val.

Projektdata

Projektperiod

Oktober 2023–september 2026

Projektpartners

Region Örebro län, Sankt Kors Fastighetsaktiebolag, Region Östergötland och NRGIZE (Eskilstuna kommun).

Projektledare

Johanna Fredén

Finansiärer

Cleantech Östergötland

Energikontoret i Mälardalen

Eskilstuna kommun

Europeiska unionen via Tillväxtverket

Fastighetsnätverket i Örebro län

Linköpings kommun

Lundbergs fastigheter

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Örebro län

NCC

NRGIZE

Optimera

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Skanska

Vattenfall AB

Åhlin & Ekeroth

Åtvidabergs kommun

Örebro kommun

Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN)

Projektet vänder sig i första hand till små- och medelstora fastighetsägare inom offentlig och privat sektor, i Östra Mellansverige. Övriga målgrupper är kommuner, myndigheter, akademi, leverantörer, konsulter samt brukare, hyresgäster och branschorganisationer.

Nätverk för erfarenhetsutbyte

Energikontoret i Mälardalen koordinerar två nätverk med syfte att hjälpa branschrepresentanter samverka och inspirera varandra inom hållbarhet. Projektarbetet sker genom kunskapshöjande aktiviteter, expertstöd och spridning av goda exempel. I fokus för medlemmarnas erfarenhetsutbyten ligger digitalisering och energigemenskap, det vill säga möjligheten att dela energi mellan byggnader.

Läs mer om fastighetsnätverken här:

Fastighetsnätverk Södermanland
Fastighetsnätverk Västmanland