Fastighetsnätverk Sörmland

Fastighetsnätverk Sörmland vänder sig till alla fastighetsägare som är verksamma inom Södermanlands län. Genom kompetensspridning och erfarenhetsutbyte syftar nätverket till att accelerera utvecklingen mot en hållbar förvaltning av bostäder och lokaler. Öka din kompetens och bidra till minskad miljöbelastning i ert fastighetsbestånd – delta i Sörmlands fastighetsnätverk.

Varför ska vi vara med?

Inom nätverket anordnas nätverksträffar, workshops, erfarenhetsutbyten och utbildningar med fokus på att sprida de goda kunskapar som finns. Nätverket ska vara en plattform för möten och dialog där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter kring energi- och miljöfrågor med andra fastighetsägare i länet. Genom att lära av varandras misstag och framgångar hoppas vi en långsiktig relation kan byggas och kompetens kan spridas genom länet.

Nätverket utvecklas som en del av projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige. Genom projektet finns goda möjligheter för spridning av aktiviteter även utanför Sörmlands gränser.

Vad kostar det?

Nätverket finansieras i dagsläget genom projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige och är just nu kostnadsfritt.

Vi ser detta som en uppbyggnadsfas där fastighetsägare får vara med och bygga upp nätverkets innehåll och struktur. Därefter kommer nätverket finansieras av medlemsavgifter och eventuellt ytterligare stöd. Detta för att finansiera koordinering samt planering av gemensamma träffar och aktiviteter.

Anmälan: Bli medlem i Fastighetsnätverk Sörmland

Medlemmar

Följande fastighetsägare är medlemmar i nätverket:

City-fastigheter i Katrineholm
Ett av Katrineholms största privata fastighetsbolag med målsättning att vara delaktig i samhällsbyggandet i Katrineholm City.

Eskilstuna Kommunfastigheter
Det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna. Kfast bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg.

Fastighetsägarna MittNord
Med 13 lokalavdelningar, cirka 60 medarbetare och 3 000 medlemmar arbetar branschorganisationen för och med fastighetsägare. Bland annat inom erfarenhetsutbyte, miljö- och juridiska frågor, opinionsbildning, medlemsservice, utbildning och hyresförhandling.

Flens Bostads AB
Det allmännyttiga bostadsbolaget förvaltar cirka 1 750 hyreslägenheter och -lokaler i olika storlek, standard och prisnivå inom Flens kommun.

Gnestahem
Ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar sammanlagt 943 lägenheter och ett 20-tal kommersiella fastigheter i Gnesta kommun.

Hyreshuset i Katrineholm
Fastighetsbolagen samlade under Hyreshuset i Katrineholm äger och förvaltar drygt 1 000 lägenheter och 90 lokaler.

KFAB
Katrineholms allmännyttiga bostadsbolag äger och förvaltar cirka 2000 hyresrätter, samt ägare till alla kommunlokaler på orten, ca 250 000 kvm lokalyta.

Kungshem Fastigheter
Familjeföretaget i femte generationen äger och förvaltar ett stort antal bostadshus och kommersiella lokaler i Nyköping och Oxelösund.

Kustbostäder Oxelösund
Det kommunala fastighetsbolaget i Oxelösund förvaltar cirka 1250 bostäder och sköter underhåll av kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.

Ladingen
Familjebolaget har sedan 1982 förvärvat, förvaltat och förädlat kontors-, lager- och handelsfastigheter. Idag uppgår det totala beståndet till 180 000 kvadratmeter i Eskilstuna, Stockholm, Umeå och Visby.

Lundbergs Fastigheter
Utvecklar attraktiva, hållbara stadsmiljöer där man gärna bor, jobbar och berikar sin lediga tid. I Eskilstuna har bolaget i huvudsak bostadshyresrätter och ett mindre antal kommersiella ytor.

PeBo Fastigheter
En privat fastighetsägare med bas i Mariefred. PeBo Fastigheter har sju fastigheter i Södermanlands och Stockholms län och stor passion för energilösningar.

RG-Bostad
RG bedriver projektutveckling för nyproduktion av hållbara och högkvalitativa bostäder. En kompetent och långsiktig partner i den lokala samhällsutvecklingen. För livet i och mellan husen.

Slättö Förvaltning
Ett privat fastighetsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att utveckla och förvalta hållbara fastigheter som är attraktiva för kunder.

Stenvalvet
Ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Har ett hundratal fastigheter med en area av 604 000 kvadratmeter mellan Umeå ner till Trelleborg.

Strängnäs Fastighets AB
SBAB och SFAB är två stycken kommunala bolag i Strängnäs. Vi tillhandahåller bostäder, skolor, äldreboenden och lokaler i Strängnäs, Åkers Styckebruk, Mariefred & Stallarholmen.

Trobo
Trosabygdens Bostäder AB driver verksamhet i Trosa och Vagnhärad. De förvaltar cirka 580 lägenheter och ett femtiotal lokaler.

Vingåkers Kommunfastigheter
Vingåkers Kommunfastigheter AB har till uppdrag att inom Vingåkers kommun förvärva, äga, uppföra och förvalta fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta byggnader för kommunal verksamhet och näringsverksamhet.

Aktiviteter

Nedan tipsar vi om workshops, webbinarier och evenemang som kan vara intressanta för nätverkets medlemmar:


Koordinator och styrgrupp

Koordinator för nätverket är Energikontoret i Mälardalen. Vi är en kommunägd, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för en hållbar energiutveckling i Sörmlands kommuner. I styrgruppen för nätverket sitter även branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord och de fyra fastighetsägarna Eskilstuna kommunfastigheter, Hyreshuset Katrineholm, Kustbostäder i Oxelösund och Stenvalvet. Styrgruppen hjälper till att styra nätverkets innehåll mot medlemmarnas behov och önskemål.

Planerade medlemsavgifter

Kostnad för fortsatt drift kommer diskuteras i nätverket.