Fastighetsnätverk Sörmland

Fastighetsnätverk Sörmland vänder sig till alla fastighetsägare som är verksamma inom Södermanlands län. Genom kompetensspridning och erfarenhetsutbyte syftar nätverket till att accelerera utvecklingen mot en hållbar förvaltning av bostäder och lokaler. Öka din kompetens och bidra till minskad miljöbelastning i ert fastighetsbestånd – delta i Sörmlands fastighetsnätverk.

Varför ska vi vara med?

Inom nätverket anordnas nätverksträffar, workshops, erfarenhetsutbyten och utbildningar med fokus på att sprida de goda kunskapar som finns. Nätverket ska vara en plattform för möten och dialog där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter kring energi- och miljöfrågor med andra fastighetsägare i länet. Genom att lära av varandras misstag och framgångar hoppas vi en långsiktig relation kan byggas och kompetens kan spridas genom länet.

Nätverket utvecklas som en del av projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige. Genom projektet finns goda möjligheter för spridning av aktiviteter även utanför Sörmlands gränser.

Vad kostar det?

Med start 2024 kommer vi att införa deltagaravgifter. Deltagaravgiften baseras på antalet anställda i Södermanlands län. För mer information se nedan.

Anmälan: Bli medlem i Fastighetsnätverk Sörmland

Deltagaravgifter 2024

2024 gäller följande avgifter för deltagare i Fastighetsnätverk Sörmland. Deltagaravgiften baseras på antalet anställda i Södermanlands län. 

0–1 anställda: 1 000 kr/år exklusive moms
2–10 anställda: 3 000 kr/år exklusive moms
11–59 anställda: 6 000 kr/år exklusive moms
60 eller fler anställda: 10 000 kr/år exklusive moms

Medlemmar

Följande fastighetsägare är medlemmar i nätverket:

City-fastigheter i Katrineholm
Ett av Katrineholms största privata fastighetsbolag med målsättning att vara delaktig i samhällsbyggandet i Katrineholm City.

Eskilstuna Kommunfastigheter
Det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna. Kfast bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg.

Fastighetsägarna MittNord
Med 13 lokalavdelningar, cirka 60 medarbetare och 3 000 medlemmar arbetar branschorganisationen för och med fastighetsägare. Bland annat inom erfarenhetsutbyte, miljö- och juridiska frågor, opinionsbildning, medlemsservice, utbildning och hyresförhandling.

Flens Bostads AB
Det allmännyttiga bostadsbolaget förvaltar cirka 1 750 hyreslägenheter och -lokaler i olika storlek, standard och prisnivå inom Flens kommun.

Gnestahem
Ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar sammanlagt 943 lägenheter och ett 20-tal kommersiella fastigheter i Gnesta kommun.

Hyreshuset i Katrineholm
Fastighetsbolagen samlade under Hyreshuset i Katrineholm äger och förvaltar drygt 1 000 lägenheter och 90 lokaler.

KFAB
Katrineholms allmännyttiga bostadsbolag äger och förvaltar cirka 2000 hyresrätter, samt ägare till alla kommunlokaler på orten, ca 250 000 kvm lokalyta.

Kungshem Fastigheter
Familjeföretaget i femte generationen äger och förvaltar ett stort antal bostadshus och kommersiella lokaler i Nyköping och Oxelösund.

Kustbostäder Oxelösund
Det kommunala fastighetsbolaget i Oxelösund förvaltar cirka 1250 bostäder och sköter underhåll av kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.

Ladingen
Familjebolaget har sedan 1982 förvärvat, förvaltat och förädlat kontors-, lager- och handelsfastigheter. Idag uppgår det totala beståndet till 180 000 kvadratmeter i Eskilstuna, Stockholm, Umeå och Visby.

Lundbergs Fastigheter
Utvecklar attraktiva, hållbara stadsmiljöer där man gärna bor, jobbar och berikar sin lediga tid. I Eskilstuna har bolaget i huvudsak bostadshyresrätter och ett mindre antal kommersiella ytor.

PeBo Fastigheter
En privat fastighetsägare med bas i Mariefred. PeBo Fastigheter har sju fastigheter i Södermanlands och Stockholms län och stor passion för energilösningar.

RG-Bostad
RG bedriver projektutveckling för nyproduktion av hållbara och högkvalitativa bostäder. En kompetent och långsiktig partner i den lokala samhällsutvecklingen. För livet i och mellan husen.

Slättö Förvaltning
Ett privat fastighetsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att utveckla och förvalta hållbara fastigheter som är attraktiva för kunder.

Stenvalvet
Ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Har ett hundratal fastigheter med en area av 604 000 kvadratmeter mellan Umeå ner till Trelleborg.

Strängnäs Fastighets AB
SBAB och SFAB är två stycken kommunala bolag i Strängnäs. Vi tillhandahåller bostäder, skolor, äldreboenden och lokaler i Strängnäs, Åkers Styckebruk, Mariefred & Stallarholmen.

Trobo
Trosabygdens Bostäder AB driver verksamhet i Trosa och Vagnhärad. De förvaltar cirka 580 lägenheter och ett femtiotal lokaler.

Vingåkers Kommunfastigheter
Vingåkers Kommunfastigheter AB har till uppdrag att inom Vingåkers kommun förvärva, äga, uppföra och förvalta fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta byggnader för kommunal verksamhet och näringsverksamhet.

Aktiviteter

Nedan tipsar vi om workshops, webbinarier och evenemang som kan vara intressanta för nätverkets medlemmar

Byggnadens roll i energisystemet: Fjärrvärme, 7 maj kl 13.00 -15.30 i Ebbepark, Linköping, samt digitalt
Hur kan fastighetsägare och fjärrvärmeleverantörer samverka för att gemensamt minska klimatpåverkan för uppvärmning av fastigheter? Följ länken för att komma till anmälan.

AGENDA:
Erfarenheter av effektoptimering i fjärrvärmenätet - Simon Ekström & Peter Johansson Tekniska Verken, och Joakim Lind, Navirum, tidigare Eon
Affärsmodeller för flexibel efterfrågan på fjärrvärme - Mårten Haraldsson, Profu
Erfarenheter ur ett fastighetsägarperspektiv
Samtal med fastighetsägare

Webbinarium: Energigemenskaper - vad är det? 8 maj kl.10.00-10.45
Arrangeras av Fastighetsnätverket Örebro

Upptäck vad energigemenskaper är och hur de kan revolutionera sättet vi producerar, distribuerar och konsumerar energi. Få en snabb överblick över konceptet och utforska de otaliga möjligheter det erbjuder för att skapa en mer hållbar och gemensam energiframtid.Under den här digitala introduktionen hälsar vi Lena Rainer ifrån Sveriges Energigemenskaper välkommen att presentera de mest grundläggande du behöver veta kring konceptet.
Anmäl dig här Webbinarium: Energigemenskaper - vad är det? • Fastighetsnätverket (fastighetsnatverket.se)


Webinarium: Hur kan vi minska energi- och klimatpåverkan från byggnation? 29 maj kl.13.00-15.00
Arrangeras av LÅGAN

Inom LÅGANs fördjupningsområde Byggprocesser och resurseffektiv byggarbetsplats bjuds nu in till ett webbinarium den 29e maj med en efterföljande workshop, för diskussion kring hur vi ska minska energi- och klimatpåverkan från byggnation. Webbinariumet och workshoppen är öppet för samtliga aktörer, men riktar sig främst till byggentreprenörer, men även beställare och syftar till att identifiera aktuella frågeställningar, behov av kunskapsuppbyggnad och kommande förstudieinsatser hos målgruppen.
Anmäl dig här: https://events.teams.microsoft.com/event/8e94f55a-556e-478c-9221-223907f92ba8@dee94239-45e5-427e-827a-0cc21e736fec

Koordinator och styrgrupp

Koordinator för nätverket är Energikontoret i Mälardalen. Vi är en kommunägd, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för en hållbar energiutveckling i Sörmlands kommuner. I styrgruppen för nätverket sitter även branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord och de fyra fastighetsägarna Eskilstuna kommunfastigheter, Hyreshuset Katrineholm, Kustbostäder i Oxelösund och Stenvalvet. Styrgruppen hjälper till att styra nätverkets innehåll mot medlemmarnas behov och önskemål.