Fastighetsnätverk Västmanland

Välkommen att gå med i det nystartade nätverket för fastighetsägare i Västmanlands län. Genom kompetensspridning och erfarenhetsutbyte syftar nätverket till att accelerera utvecklingen mot en hållbar förvaltning av bostäder och lokaler. Öka din kompetens och bidra till minskad miljöbelastning i ert fastighetsbestånd – delta i Västmanlands fastighetsnätverk.

Varför ska vi vara med?

Som medlem i fastighetsnätverket ges du möjlighet att delta på nätverksträffar, workshops, erfarenhetsutbyten och utbildningar med fokus på att sprida de goda kunskaper som finns. Nätverket ska vara en plattform för möten och dialog där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter kring energi- och miljöfrågor med andra fastighetsägare i länet. Genom att lära av varandras misstag och framgångar hoppas vi en långsiktig relation kan byggas och kompetens kan spridas genom länet.

Nätverket utvecklas som en del av det redan befintliga projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige. Genom projektet finns goda möjligheter för spridning av aktiviteter även utanför Västmanlands gränser.

Vad kostar det?

Nätverket finansieras genom projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader fram till projektslut 2023-10-31 och är till dess kostnadsfritt.

Vi ser detta som en uppbyggnadsfas där fastighetsägare får vara med och bygga upp nätverkets innehåll och struktur. Därefter kommer nätverket finansieras av medlemsavgifter och eventuellt ytterligare stöd. Detta för att finansiera koordinering samt planering av gemensamma träffar och aktiviteter.

Anmälan: Bli medlem i Fastighetsnätverk Västmanland

Medlemmar

Följande fastighetsägare är medlemmar i nätverket:


Aroseken AB
Aroseken är en bostadsexploatörer med inriktning främst på småhus samt ägande och förvaltande av eget hyresbestånd.

Avorum Fastigheter AB

Byggnadsfirman Lund
Fastighetsägare, kommersiellt och bostäder.

Castellum Mälardalen
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030.

Fastighetsägarna Mittnord

Hallstahem

HSB Mälardalarna
HSB- där möjligheterna bor

LH Fastigheter
Mindre fastighetsbolag med 7 fastigheter, ca. 100 hyreslägenheter
1 st industribyggnad med kontor, lager och verkstad.

Rikshem Sverige AB
Rikshem, fastighetsägare med både bostäder och samhällsfastigheter.

SBB Västerås AB

Sturestadens fastighets AB
Sturestadens Fastighets AB ska vara den ledande aktören för kommersiella fastigheter och bostäder inom Arboga kommun och driva Arbogas utveckling genom samverkan.

Wilson Fastigheter

Aktiviteter

Nedan tipsar vi om workshops, webbinarier och evenemang som kan vara intressanta för nätverkets medlemmar:

Fastighetsnätverket i Västmanland: Uppstartsmöte
Onsdag 18 januari. Nu är det dags för uppstartsmöte där vi samlar upp tankar och input kring nätverket.
Vi får även ta del av erfarenheter ifrån Fastighetsnätverket i Sörmland.


Digital nätverksträff: Byggnaders roll i det framtida energisystemet
Fredag 27 januari.Hur kan fastighetsägare och energibolag möta klimatutmaningar tillsammans?

Styrgrupp

Koordinator för nätverket är Energikontoret i Mälardalen. Vi är en kommunägd, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för en hållbar energiutveckling i Västmanlands kommuner.


Styrgruppen består av:
Christian Brobeck (Aroseken)
Magnus Jonsson (Avorum Fastigheter AB)
Henrik Tojkander (Fastighetsägarna Mittnord)

Planerade medlemsavgifter från 2023

Kostnad för fortsatt drift kommer diskuteras i nätverket. Förslag är en årsavgift som baseras på antalet anställda per företag, enligt exemplet nedan:


0–10 anställda: 2000 kr/år
11–59 anställda: 5000 kr/år
60 eller fler anställda: 8000 kr/år

Kontakt

Anders Levay
Projektledare och nätverkskoordinator, Energikontoret i Mälardalen
anders.levay@energikontor.se, 073-533 12 39