Fastighetsnätverk Västmanland

Välkommen att gå med i det nystartade nätverket för fastighetsägare i Västmanlands län. Genom kompetensspridning och erfarenhetsutbyte syftar nätverket till att accelerera utvecklingen mot en hållbar förvaltning av bostäder och lokaler. Öka din kompetens och bidra till minskad miljöbelastning i ert fastighetsbestånd – delta i Västmanlands fastighetsnätverk.

Varför ska vi vara med?

Som medlem i fastighetsnätverket ges du möjlighet att delta på nätverksträffar, workshops, erfarenhetsutbyten och utbildningar med fokus på att sprida de goda kunskaper som finns. Nätverket ska vara en plattform för möten och dialog där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter kring energi- och miljöfrågor med andra fastighetsägare i länet. Genom att lära av varandras misstag och framgångar hoppas vi en långsiktig relation kan byggas och kompetens kan spridas genom länet.

Nätverket utvecklas som en del av det redan befintliga projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige. Genom projektet finns goda möjligheter för spridning av aktiviteter även utanför Västmanlands gränser.

Vad kostar det?

Nätverket finansieras genom projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader fram till projektslut 2023-10-31 och är till dess kostnadsfritt.

Vi ser detta som en uppbyggnadsfas där fastighetsägare får vara med och bygga upp nätverkets innehåll och struktur. Därefter kommer nätverket finansieras av medlemsavgifter och eventuellt ytterligare stöd. Detta för att finansiera koordinering samt planering av gemensamma träffar och aktiviteter.

Anmälan: Bli medlem i Fastighetsnätverk Västmanland

Medlemmar

Lista på nätverksmedlemmar publiceras inom kort.

Aktiviteter

Nedan tipsar vi om workshops, webbinarier och evenemang som kan vara intressanta för nätverkets medlemmar:

Nätverksträff: Energieffektiviseringens möjligheter
Måndag 5 december. Ta del av en halvdag om energieffektivisering. Det är kostnadsfritt att delta, på plats eller digitalt. Arrangörer är Energikontret i Mälardalen, Eskilstuna kommuns startup-program NRGIZE och branschföreningen Fastighetsägarna.

Styrgrupp

Koordinator för nätverket är Energikontoret i Mälardalen. Vi är en kommunägd, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för en hållbar energiutveckling i Västmanlands kommuner.

Planerade medlemsavgifter från 2023

Kostnad för fortsatt drift kommer diskuteras i nätverket. Förslag är en årsavgift som baseras på antalet anställda per företag, enligt exemplet nedan:


0–10 anställda: 2000 kr/år
11–59 anställda: 5000 kr/år
60 eller fler anställda: 8000 kr/år

Kontakt

Johanna Fredén
Projektledare och nätverkskoordinator, Energikontoret i Mälardalen
johanna.freden@energikontor.se, 072-971 41 47