Fastighetsnätverk Västmanland

Välkommen att gå med i nätverket för fastighetsägare i Västmanlands län. Genom kompetensspridning och erfarenhetsutbyte syftar nätverket till att accelerera utvecklingen mot en hållbar förvaltning av bostäder och lokaler. Öka din kompetens och bidra till minskad miljöbelastning i ert fastighetsbestånd – delta i Västmanlands fastighetsnätverk.

Varför ska vi vara med?

Som medlem i fastighetsnätverket ges du möjlighet att delta på nätverksträffar, workshops, erfarenhetsutbyten och utbildningar med fokus på att sprida de goda kunskaper som finns. Nätverket ska vara en plattform för möten och dialog där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter kring energi- och miljöfrågor med andra fastighetsägare i länet. Genom att lära av varandras misstag och framgångar hoppas vi en långsiktig relation kan byggas och kompetens kan spridas genom länet.

Nätverket utvecklas som en del av projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige. Genom projektet finns goda möjligheter för spridning av aktiviteter även utanför Västmanlands gränser.

Vad kostar det?

Nätverket finansieras i dagsläget genom projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige.

Vi ser detta som en uppbyggnadsfas där fastighetsägare får vara med och bygga upp nätverkets innehåll och struktur. Därefter kommer nätverket finansieras av deltagaravgifter och eventuellt ytterligare stöd. Detta för att finansiera koordinering samt planering av gemensamma träffar och aktiviteter.

Anmälan: Bli medlem i Fastighetsnätverk Västmanland

Medlemmar

Följande fastighetsägare är medlemmar i nätverket:


Aroseken AB
Aroseken är en bostadsexploatörer med inriktning främst på småhus samt ägande och förvaltande av eget hyresbestånd.

Avorum Fastigheter AB

Byggnadsfirman Lund
Fastighetsägare, kommersiellt och bostäder.

Castellum Mälardalen
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030.

Fastighetsägarna Mittnord

Gladsheim Fastigheter
Gladsheim Fastigheter är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter och högskolestäder.

Hallstahem

HSB Mälardalarna
HSB- där möjligheterna bor

LH Fastigheter
Mindre fastighetsbolag med 7 fastigheter, ca. 100 hyreslägenheter
1 st industribyggnad med kontor, lager och verkstad.

Mimer
Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter där alla Västeråsare kan känna sig hemma. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder och bostadsområden, ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det ger tid och utrymme för annat i livet. En bra dag börjar hemma, brukar vi säga.

Mässingsekens Fastighetsaktiebolag
Dotterbolag till Diomed AB. Mässingseken förvaltar fastigheter åt Diomed AB.

Nordanviken Fastigheter
Nordanviken Fastigheter förvaltar och förädlar hyresbostäder i Västmanland med ett fokus på trygghet, långsiktighet och utveckling.

Rikshem Sverige AB
Rikshem, fastighetsägare med både bostäder och samhällsfastigheter.

SBB Västerås AB

Sturestadens fastighets AB
Sturestadens Fastighets AB ska vara den ledande aktören för kommersiella fastigheter och bostäder inom Arboga kommun och driva Arbogas utveckling genom samverkan.

Wilson Fastigheter

Västerås stad
Fastighetsenheten på Västerås stad ansvarar för samtliga kommunala samhällsfastigheter så som skola, förskola och särskilt boende. Ett varierat bestånd och utmaningen att nå kommunens energiplan.

Aktiviteter

Nedan tipsar vi om workshops, webbinarier och evenemang som kan vara intressanta för nätverkets medlemmar.


Digitalisering av fastigheter - vägen till AI, del tre av tre, torsdag 25 april klockan 10.30-12.00
Webinarium med Fastighetsnätverk Sörmland och Fastighetsnätverk Västmanland. Mer information om programinnehållet kommer inom kort.
Följ länken för att komma till anmälan.

Byggnadens roll i energisystemet: Fjärrvärme, 7 maj kl 13.00 -15.30 i Ebbepark, Linköping, samt digitalt
Hur kan fastighetsägare och fjärrvärmeleverantörer samverka för att gemensamt minska klimatpåverkan för uppvärmning av fastigheter? Följ länken för att komma till anmälan.

AGENDA:
Erfarenheter av effektoptimering i fjärrvärmenätet - Simon Ekström & Peter Johansson Tekniska Verken, och Joakim Lind, Navirum, tidigare Eon
Affärsmodeller för flexibel efterfrågan på fjärrvärme - Mårten Haraldsson, Profu
Erfarenheter ur ett fastighetsägarperspektiv
Samtal med fastighetsägare

Styrgrupp

Koordinator för nätverket är Energikontoret i Mälardalen. Vi är en kommunägd, icke-vinstdrivande organisation som arbetar för en hållbar energiutveckling i Västmanlands kommuner.


Styrgruppen består av:
Christian Brobeck (Aroseken)
Magnus Jonsson (Avorum Fastigheter AB)
Henrik Tojkander (Fastighetsägarna Mittnord)

Planerade deltagaravgifter

Kostnad för fortsatt drift kommer diskuteras i nätverket.

Kontakt

Johanna Fredén
Projektledare och nätverkskoordinator, Energikontoret i Mälardalen
johanna.freden@energikontor.se, 072-971 41 71