2023-10-17

Möt vår nya kollega, Johanna Perry!

Nyhet

Förutom hållbar utveckling ligger kultur vår nya kollega varmt om hjärtat: ”På fritiden hittar du mig ofta på konserter, teaterföreställningar och stand-up”, säger Johanna Perry.

Vår nya projektledare har en gedigen kunskapsbas från studier i samhällsplanering vid Lunds universitet och landskapsarkitektur för hållbar urbanisering vid Sveriges lantbruksuniversitet. Johanna Perry kommer senast från en roll som bygglovskoordinator, och nu lägger hon fullt fokus på energiplanering för Mälardalens kommuner.

Med klivet in i sin nya projektledarroll tar Johanna Perry även ett första steg in till energisektorn.

Jag lockades till Energikontoret i Mälardalen av möjligheten att jobba med hållbar samhällsutveckling i en så spännande och viktig bransch. Johanna Perry

Kunskap, kompetens och coachning

Som första uppgift arbetar Johanna Perry med planer för hur kommuner i Mälardalen på bästa sätt ska tillföra, fördela och använda energi – och följa lagen om kommunal energiplanering. I henne får Energikontoret i Mälardalens 18 ägarkommuner tillgång till såväl kunskap och kompetens som coachning i sitt planeringsarbete.

– Energiplaner är viktiga verktyg för att påverka den hållbara utvecklingen åt rätt håll, säger hon.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Johanna Perry!