EU-finansierat stöd

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Projektet syftar till att hjälpa fastighetsägare minska branschens klimatpåverkan.

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Bygg- och fastighetssektorn står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning, enligt Energimyndigheten. Bättre förutsättningar för kunskapsdelning inom hållbarhet kan stärka den regionala utvecklingen av långsiktiga lösningar som lågenergihus. Därför driver Energikontoret i Mälardalen projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige i syfte att fler fastighetsägare ska minska sin klimatpåverkan.

Projektdata

Projektperiod

November 2019–december 2023

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland

Projektledare

Johanna Fredén

Finansiärer

Region Örebro län

Region Örebro län (Fastighetsnätverket)

Region Östergötland

Örebro kommun

Eskilstuna kommun

Oxelö Energi

Kustbostäder i Oxelösund AB

Länsstyrelsen i Örebro

E.ON

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Region Västmanland

Projektets mål är att små- och medelstora fastighetsägare ska genomföra åtgärder som minskar branschens klimatpåverkan. Målgruppen omfattar både offentlig och privat sektor. Genom goda exempel, studiebesök, seminarier och regionala plattformar för kunskapsutbyte lyfter vi olika hållbarhetsfrågor. Exempel är ökad digitalisering av fastighetsbeståndet, batterilager, effektstyrning och balansering av elnät och mer miljövänliga materialval ur ett livscykelperspektiv.

Bakgrund

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige är baserat på lärdomar från projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi (2016–2020). De regionala projektdeltagarna ökade sin kunskap om att bygga, förvalta och renovera fastigheter med fokus på bästa möjliga energiprestanda och låg klimatpåverkan.