EU-finansierat stöd

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Energikontoret i Mälardalen drev projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige i syfte att hjälpa fler fastighetsägare energieffektivisera och på så vis minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan.

Projektdata

Projektperiod

November 2019–december 2023

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland

Projektledare

Johanna Fredén

Finansiärer

Region Örebro län

Region Örebro län (Fastighetsnätverket)

Region Östergötland

Örebro kommun

Eskilstuna kommun

Oxelö Energi

Kustbostäder i Oxelösund AB

Länsstyrelsen i Örebro

E.ON

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Region Västmanland

Projektets målgrupper omfattade fastighetsägare i både offentlig och privat sektor. Genom goda exempel, studiebesök, seminarier och regionala plattformar för kunskapsutbyte lyfte bolaget olika hållbarhetsfrågor. Exempel är ökad digitalisering av fastighetsbeståndet, batterilager, effektstyrning och balansering av elnät och mer miljövänliga materialval ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer