EU-finansierad

2022-05-24

Tre fastighetsnätverk blir fyra när framgångsrikt energiprojekt förlängs till hösten 2023

Pressmeddelande

Johanna Fredén är projektledare för Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige. Foto: Jansin & Hammarling.

Genom studiebesök och rådgivning i nätverk ska fastighetsägare få verktygen som krävs för att minska branschens klimatpåverkan – det är målet med ”Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige”. Projektet startade 2019 och skulle avslutas vid årsskiftet, men har i stället förlängts med ett extra år. Bakom beslutet står projektets finansiärer, bland andra EU. ”Det är glädjande att projektet gör skillnad som uppmärksammas”, säger projektledare Johanna Fredén.

Under projektets gång har fastighetsnätverk för erfarenhetsutbyte vuxit fram i Sörmland och Östergötland, och alla utbildningar, seminarier och studiebesök utformas efter medlemmarnas intressen. Det, menar projektledare Johanna Fredén, är en bidragande orsak till projektets framgång.

– Det finns ett stort engagemang bland fastighetsägarna som deltar i projektet, det är tydligt att de vill lära sig mer om hållbara och energieffektiva fastighetslösningar. När det senaste nätverket startades i Sörmland växte det på kort tid till 15 medlemmar, säger hon.

Nu startar ett fastighetsnätverk i Västmanland

I och med förlängningen av projektet ska Johanna starta och koordinera ett fjärde nätverk – denna gång för fastighetsägare i Västmanland. Det kommer vara helt kostnadsfritt för medlemmar att delta så länge projektet pågår, och för att möjliggöra uppstarten av det nya nätverket kliver Region Västmanland in som ny delfinansiär.

– Projektförlängningen innebär att vi kan fortsätta utveckla nätverken, bidra med kunskap inom nya områden och utöka erfarenhetsutbytet inom fastighetsbranschen, säger hon.

Minskade utsläpp i fokus

Förhoppningen är att nätverken ska bygga relationer och bidra till resultat som får långsiktiga effekter, även efter projektets avslut. I styrgruppen för fastighetsnätverk Sörmland, och snart även Västmanland, sitter branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord.

Vi har flera inspirerande träffar planerade fram till oktober 2023, bland annat ska vi fokusera på hållbara byggmaterial och vikten av att klimatanpassa byggnader för att minska utsläpp. Johanna Fredén, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Om projektet

I region Örebro län drivs sedan 2016 Fastighetsnätverket. Det ligger till grund för utformningen av de tre fastighetsnätverk som startats inom projektet. Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige drivs i samverkan av Energikontoret i Mälardalen och energikontoren i Region Östergötland och Region Örebro län. Projektägare är Region Örebro län och bland finansiärerna finns Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Foto: Johanna Fredén, Jansin & Hammarling.

Läs mer