EU-finansierad

2023-06-05

Solceller, energidelning och batterilagring i fokus på studiebesök för fastighetsägare: ”Vi har gått med för att vidga vyerna”

Nyhet

Energikontoret i Mälardalens nätverk för fastighetsägare i Södermanlands och Västmanlands län har ett 30-tal medlemmar.

I Skogstorp i Eskilstuna råder full aktivitet. Här uppför fastighetsbolaget Kfast ett bostadsområde med 86 nya hem som har stommar och fasader helt i trä – och flera klimatsmarta lösningar. På ett studiebesök har 15 medlemmar i Energikontoret i Mälardalens fastighetsnätverk tagit del av lösningar och lärdomar från det snart inflyttningsklara projektet.

Daniel Ceder är energi- och miljöansvarig på det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Bostads AB, en ny medlem i Fastighetsnätverk Södermanland.

Vi är inte konkurrenter. Vi har gått med i Fastighetsnätverk Södermanland för att vidga vyerna och ta del av lärdomar från andra. Vi är en relativt liten aktör på marknaden, men att tillsammans lära oss mer om hållbara lösningar, som idag på det här studiebesöket, är viktigt. Daniel Ceder, energi- och miljöansvarig, Strängnäs Bostads AB

Satsningar ska minska klimatpåverkan

Husen i Skogstorp har uppförts med stommar och fasader helt i trä, som i jämförelse med cement kan minska byggprocessens klimatpåverkan med hälften. De utrustas också med solceller, bergvärme och batterilagring, system som kan minska klimatpåverkan från bostadsområdets drift.

– Det finns också planer på en elbilspool för de kommande hyresgästerna, säger Kfast bygg- och fastighetsutvecklingschef, Robert Brånn, som under studiebesöket måndag 29 maj visar besökarna allt från energitekniska lösningar till bostädernas utformning.

Om fastighetsnätverken

Studiebesöket på Skogstorp arrangerades för medlemmarna Energikontoret i Mälardalens nätverk för fastighetsägare som vill bli mer hållbara. De koordinerades inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, som medfinansieras av Europeiska unionen.

Länk: Läs mer om Fastighetsnätverk Sörmland
Länk: Läs mer om Fastighetsnätverk Västmanland