Så hjälper vi företag

Brist på information, tid och kapital sätter käppar i hjulet för många företag som vill energieffektivisera. De går miste om möjligheten att stärka sitt varumärke, minska sina kostnader och öka sin konkurrenskraft – och, inte minst, bidra till positiv påverkan på klimatet. Därför erbjuder Energikontoret i Mälardalen kunskap och kompetens inom energi, hållbara transporter, digitalisering och cirkulär ekonomi. Små åtgärder kan göra stor skillnad.

Effektivisering och omställning

Nätverk och erfarenhetsutbyte

Rådgivning och konsultation

Opartiskt och kostnadsfritt stöd

Vi är en oberoende och offentligt ägd verksamhet som drivs utan vinstintresse. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen, och vårt arbete finansieras av exempelvis EU, Energimyndigheten och våra ägarkommuner. Det betyder vi kan hjälpa dig utan kostnad och helt och hållet anpassa vår rådgivning och våra rekommendationer efter vad som passar just din verksamhet bäst.

Det här kan du som företag få hjälp med

Inledande arbete

Företagsbesök

Övergripande rådgivning


Kostnads- och intäktsanalys

Verksamhetens elkostnader (för elhandel, effekt, elnät och skatt)

Den ekonomiska effekten av ändrade elpriser

Jämförelse av nättariffer

Potentiell lönsamhet i investeringar


Utvecklingsstöd

Energigenomgång

Fördjupad lämplighetsanalys (energieffektivisering och egenproduktion)

Fördjupad lämplighetsanalys (flexibilitet, stöd och effektsänkande teknik)

Driftoptimeringsbesök för fastighetsägare

Digitalisering av fastigheter

Nätägardialog kring utökat effektuttag och nyetablering


Verksamhetsanpassad utbildning

Workshop: Hur kan företag arbeta med timdata?

Förslag på rutin för löpande effektuppföljning


Upphandlingsstöd (ej arbete med upphandlingsunderlag)

Stöd i arbete med teknisk beskrivning

Upphandling av konsult (ABK09)


Nätverk

Erfarenhetsutbyte mellan fastighetsägare genom nätverk

Läs mer om Fastighetsnätverk Sörmland

Läs mer om Fastighetsnätverk Västmanland

Erfarenhetsutbyte mellan företag genom nätverk

Vägledning till icke-energirelaterade företagsfrämjande stöd

Våra senaste aktiviteter

Nyhet

Nya rutiner för Noors slott efter energirådgivning: ”Elräkningen i december 2022 var en orimlig kostnad”

Att energieffektivisera en kulturmärkt slottsbyggnad har sina utmaningar – speciellt när det handlar om Sveriges minsta och äldsta träslott. Det

Nyhet

Så bygger Kfast 86 nya hem – helt i trä

Det finns stor potential att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan. Därför koordinerar Energikontoret i Mälardalen två nätverk för

Nyhet

Nu möts de första deltagarna i hållbarhetsnätverk för fastighetsägare i Västmanland: ”Vi vill höja vår kunskap och kompetens i de här frågorna”

Studiebesök, rådgivning och möjlighet att dela erfarenheter och framgångsknep med branschkollegor. Så ska Fastighetsnätverk Västmanland, som ko

Nyhet

Sörmländska fastighetsägare lär sig från totalrenoveringen av Energy Evolution Center

I slutet av september samlas ett 15-tal fastighetsägare i Eskilstuna. De ska på rundtur på Energy Evolution Center (EEC) med guidning av Sara Sjöq

Projekt

Omställningslyftet

Vi driver projektet i samverkan med fem regionala energikontor. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga oc

Nyhet

Energikontoren Sverige i storsatsning för att stötta företag med klimatomställningen

Omställningslyftet heter satsningen där sex av landets energikontor deltar för att stötta företag i klimatomställningen. Sammanlagt kommer 150 m

Nyhet

Nytt stöd för företag i Västmanland som vill minska sin klimatpåverkan

Driver du företag i Västmanland med som mest 50 anställda? Och går du i tankar om att till exempel byta till LED-belysning, ställa om till en cir

Nyhet

Skräddarsydd digitaliseringshjälp för fastighetsbolag i Sörmland

Nu kan fastighetsägare i Sörmland ta del av skräddarsydd hjälp från start-up-programmet NRGIZE. Genom dialog i ett avslappnat format kan de få t

Nyhet

Kungsörsbaserad verkstad satsar 1,6 miljoner på hållbarhetsutveckling

Mattias Nettelbladt, verkställande direktör på Kungsörs Mekaniska Verkstad, ville ersätta företagets oljepannor med ett hållbart alternativ. 20

Projekt

Hållbar omställning i östra Mellansverige

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill sänka sina energikostnader, stärka sin ko