Så hjälper vi företag

Brist på information, tid och kapital sätter käppar i hjulet för många företag som vill energieffektivisera. De går miste om möjligheten att stärka sitt varumärke, minska sina kostnader och öka sin konkurrenskraft – och, inte minst, bidra till positiv påverkan på klimatet. Därför erbjuder Energikontoret i Mälardalen kunskap och kompetens inom energi, hållbara transporter, digitalisering och cirkulär ekonomi. Små åtgärder kan göra stor skillnad.

Effektivisering och omställning

Nätverk och erfarenhetsutbyte

Rådgivning

Opartiskt och kostnadsfritt stöd

Vi är en oberoende och offentligt ägd verksamhet som drivs utan vinstintresse. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen, och vårt arbete finansieras av exempelvis EU, Energimyndigheten och våra ägarkommuner. Det betyder vi kan hjälpa dig utan kostnad och helt och hållet anpassa vår rådgivning och våra rekommendationer efter vad som passar just din verksamhet bäst.

Det här kan du som företag få hjälp med

Inledande arbete

Företagsbesök

Övergripande rådgivning


Kostnads- och intäktsanalys

Verksamhetens elkostnader (för elhandel, effekt, elnät och skatt)

Den ekonomiska effekten av ändrade elpriser

Jämförelse av nättariffer

Potentiell lönsamhet i investeringar


Utvecklingsstöd

Energigenomgång

Fördjupad lämplighetsanalys (energieffektivisering och egenproduktion)

Fördjupad lämplighetsanalys (flexibilitet, stöd och effektsänkande teknik)

Driftoptimeringsbesök för fastighetsägare

Digitalisering av fastigheter

Nätägardialog kring utökat effektuttag och nyetablering


Verksamhetsanpassad utbildning

Workshop: Hur kan företag arbeta med timdata?

Förslag på rutin för löpande effektuppföljning


Upphandlingsstöd (ej arbete med upphandlingsunderlag)

Stöd i arbete med teknisk beskrivning

Upphandling av konsult (ABK09)


Nätverk

Erfarenhetsutbyte mellan fastighetsägare genom nätverk

Läs mer om Fastighetsnätverk Sörmland

Läs mer om Fastighetsnätverk Västmanland

Erfarenhetsutbyte mellan företag genom nätverk

Vägledning till icke-energirelaterade företagsfrämjande stöd

Våra senaste aktiviteter

Event

Fossilbanta ditt företag

Vill du göra din verksamhet mer hållbar och lönsam? Då är du varmt välkommen till en digital halvdagsutbildning för små och medelstora företa

Event

Fossilbanta ditt företag

Vill du göra din verksamhet mer hållbar och lönsam? Då är du varmt välkommen till en digital halvdagsutbildning för små och medelstora företa

Nyhet

Här får handelsgården energirådgivning – gratis hjälp för små och medelstora företag

Många företag kan minska sin energianvändning med små medel, men vet inte om det. Därför gör det oberoende och icke-vinstdrivande bolaget Energ

Nyhet

Så kan fastighetsägare ta kontroll över inomhusklimatet och minska sina värmekostnader

Många byggnader använder för mycket energi, helt i onödan. En klassisk bov i dramat är uppvärmningen. Därför hjälper företaget Nrlyze fastig

Nyhet

1700-talsherrgård i Ramnäs en av över hundra verksamheter som sänkt elräkningen med hjälp från sitt regionala energikontor

För David JP Phillips, föreläsare, författare och kommunikationscoach, och Maria Karlström Phillips, verksamhetsansvarig, rymmer Tersmedenska Her

Nyhet

Så ska Energikontoret i Mälardalen bli bättre på att hjälpa andra sänka elräkningen

Ett samtal över en kopp kaffe. En rundvandring i verksamheten. En lista med skräddarsydda åtgärdsförslag. Under det senaste året har Energikonto

Projekt

Byggnadslyftet i Östra Mellansverige

Projektet vänder sig i första hand till små- och medelstora fastighetsägare inom offentlig och privat sektor, i Östra Mellansverige. Övriga mål

Projekt

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige

Ska minska utsläpp med tio procent Energikontoret i Mälardalen ska hjälpa sammanlagt 90 företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län

Nyhet

Så har militärhistoriska museet Arsenalen i Strängnäs minskat sitt energibehov genom projektet Omställningslyftet

Vintern har varit en tid på resande fot för Mostafa Saleh. Som en av två projektledare för Omställningslyftet har han sedan september 2022 besök

Nyhet

Nya rutiner för Noors slott efter energirådgivning: ”Elräkningen i december 2022 var en orimlig kostnad”

Att energieffektivisera en kulturmärkt slottsbyggnad har sina utmaningar – speciellt när det handlar om Sveriges minsta och äldsta träslott. Det