Branschexperter diskuterar det utmanande energiläget

Vred du också ned värmen och tog till raggsockor i vintras? Det kraftigt ansträngda energiläget var en utmaning för många, och energismarta vanor är en viktig lösning. Samtidigt ökar behovet av fossilfri elförsörjning snabbt – vi blir allt fler och såväl fordonsflottan som hela industrier elektrifieras. Hur ska fastigheter, företag och offentlig verksamhet ställa om? Det diskuterar branschexperter på konferensen Energitinget 2023, som direktsänds från Eskilstuna 20 september.

Länk: Läs konferensprogrammet och anmäl dig utan kostnad till Energitinget 2023

– Energitinget 2023 vänder sig framför allt till fastighetsägare, företagare och kommunstrateger, men konferensen är öppen för alla med frågetecken kring framtidens energisituation, säger Helena Ek, evenemangsansvarig på Energikontoret i Mälardalen, en av arrangörerna bakom Energitinget 2023.

Krafttag om energiförsörjningen behövs

Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola, är en av flera talare som på konferensen pratar framtidslösningar.

– Produktion och konsumtion av el väntas öka mycket snabbt. Om vi ska möta hushållens elbehov och elektrifiera stora delar av industrin måste vi bygga ut de fossilfria kraftslagen, vilket innebär mer kärnkraft men sannolikt också havsbaserad vindkraft. Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola

Det är också viktigt att inte underskatta potentialen i smart energianvändning. Det menar Rasmus Luthander, projektledare vid Energikontoret i Mälardalen.

– Energieffektivisering och flexibilitet är två verktyg som snabbt kan bidra till att möta kapacitetsutmaningen. Det finns flera åtgärder som har stor besparingspotential i företag och organisationer, och många av dem går dessutom att genomföra med relativt små medel, säger han.

Direktsänds från Munktell Science Park i Eskilstuna

Fler talare är bland andra Sarah Ekerbring, energiexpert på E.ON, som kommer berätta om fjärrstyrning av fjärrvärme. Charlotte Bergqvist, utvecklingschef på vind- och vattenkraftsparksföretaget Cloudberry Clean Energy, deltar i panelsamtal om kapacitetsbrist. Och Björn Lundborg diskuterar fastighetsbranschens lärdomar från utmaningar som pandemin, det kraftigt ansträngda energiläget och inflationen. Han är näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord.

Kostnadsfritt att delta

Konferensen arrangeras inom ramen för projekten Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2022–2023) och Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023). Bakom evenemanget står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget medfinansieras av Europeiska unionen.

Efter kostnadsfri rådgivning – så har Sveriges enda precisionsgjuteri minskat sin energianvändning

Det är november 2022 och en grupp besökare från Energikontoret i Mälardalen går en rundtur genom industrilokalerna på TPC Components i Hallstahammar. De är på jakt efter energibovar, i allt från smältugnar och tryckluftsanläggningar till ventilation och belysning. Ett drygt år senare har vd och delägare Patrik Vrethed genomfört en rad åtgärder – och fler ska det bli: ”Jag blev imponerad över hur snabbt de såg var vi kan minska vår energianvändning”.

På TPC Components tillverkar ett sextiotal anställda maskindelar till gasturbiner och passagerarflygmotorer åt kunder som Siemens, Boeing och GKN Aerospace. Det var genom kommunens näringslivsenhet som vd och delägare Patrik Vrethed först kom i kontakt med Energikontoret i Mälardalen – ett icke vinstdrivande och kommersiellt opartiskt bolag som hjälper företag med energieffektivisering.

– Det är ett väldigt professionellt gäng, säger han.

”Det har gett oss större drivkraft”

Efter ett besök med rundvandring i verksamheten fick Patrik Vrethed en rapport från Energikontoret i Mälardalen med förslag på åtgärder som kan minska företagets energibehov.

– Energieffektivisering ligger utanför vår kärnverksamhet så det är väldigt värdefullt att få den här typen av hjälp, med siffror på hur mycket energi våra maskiner faktiskt använder. Det har gett oss större drivkraft i vår energieffektivisering. Patrik Vrethed, vd och delägare på TPC Components

Har bockat av flera åtgärder

Sedan dess har Patrik Vrethed och hans kollegor provat att köra energikrävande maskiner nattetid, när elpriset är lägre, och de byter belysningen till mer energieffektiva LED-alternativ.

– Energianvändningen har mer än halverats på armaturerna vi har bytt ut, säger Patrik Vrethed. Och det är inget fel på ljuset, det är till och med bättre.

Flexibilitet ger minskade kostnader

Han tar nu sikte på att genomföra en energikartläggning för en mer detaljerad bild av företagets energianvändning och fler åtgärder. Patrik Vrethed vill också satsa på möjligheten att reglera delar av verksamhetens elanvändning vid risk för obalans i elnätet, mot ersättning från Svenska Kraftnät – en flexibilitetstjänst som kallas frekvenshållningsreserv.

– Det tror jag är en stor möjlighet för vår typ av verksamhet som jag fick upp ögonen för tack vare Energikontoret i Mälardalen, säger han.

Energikontoret i Mälardalens arbete med TPC Components har genomförs inom ramen för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Examensarbetet blev Oscar Dellhams inkörsport till drömbranschen

Hur ska Mälardalen möta den växande efterfrågan på fossilfri elförsörjning? Det ska Oscar Dellham fokusera på i sin nya roll som projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Han kommer senast från civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet och är redan ett välkänt ansikte på bolaget. Oscar genomförde nyligen sitt examensarbete inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige: ”Det är en dröm att jobba i energisektorn, och nu ser jag fram emot att bygga vidare på mina erfarenheter”.

Oscar tar med sig pinfärska kunskaper om energisystem till sin nya roll.

– När efterfrågan på el ökar kan det uppstå flaskhalsar i elnätet. Det ändrar förutsättningarna för vår konsumtion, och det kommer krävas samverkan i planeringsarbetet mellan kommuner och nätägare för att energiomställningen ska gå smidigt, säger han.

Det visar också resultaten från Oscars examensarbete. Med handledning av Energikontoret i Mälardalens projektledare har han undersökt hur tre lokala elnät, i ett villaområde, ett innerstadsområde och på landsbygden, skulle påverkas om alla installerar två tekniska lösningar som blir allt vanligare – nämligen solceller och elbilsladdare.

– I simuleringarna blev elnäten snabbt överbelastade, framför allt i bostadstäta områden och speciellt med antagandet att många laddar bilen samtidigt. För att hantera de utmaningarna behövs affärsmodeller för flexibilitetstjänster och utbyggnad av näten, och det är också viktigt att analysera vilka nät som det är mest bråttom med att förstärka, säger han.

Först ut är kunskapsspridning

I toppen på att göra-listan för vår nya medarbetare står Energitinget – en direktsänd konferens om elkapacitets- och effektbrist som vänder sig till fastighetsägare, näringsliv och offentlig verksamhet. Evenemanget går av stapeln i september och planeringen är i full gång.

– Det är viktigt att vi delar kunskap som kan hjälpa aktörer i energiomställningen, så på Energitinget pratar vi bland annat om vad framtidens kraftförsörjning kan innebära, säger Oscar. Och vi kommer dela med oss av lärdomar från aktörer som på ett framgångsrikt sätt navigerade det kraftigt anstränga energiläget förra vintern.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Oscar!

Möt vår nya kollega, Carina Norling!

Efter en mångårig karriär som egenföretagare tog vår nya medarbetare chansen att sadla om till energiingenjör. Carina Norling kommer från Västerås och har tidigare drivit möbeltapetserarverkstad. Hösten 2022 tog hon examen från TUC Yrkeshögskola, och nu börjar Carina Norling som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret i Mälardalen.

Odling och att promenera i naturen ligger Carina Norling varmt om hjärtat, och det var bland annat en önskan om att arbeta med klimatfrågor som lockade henne till energibranschen.

– Det är en spännande bransch som hela tiden utvecklas. Jag ser fram emot att hjälpa privatpersoner, organisationer och företagare bli mer energieffektiva och på så sätt bidra till ett bättre klimat. Carina Norling

Bred erfarenhet och färska kunskaper

Tack vare sin tidigare arbetslivserfarenhet har Carina Norling extra bra koll på förutsättningarna bland företag och industrier – och från energiingenjörsutbildningen hämtar hon färska kunskaper om exempelvis energikartläggningar, energideklarationer och de olika energisystem som finns i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

– Jag ser fram emot att ta mig an nya projekt tillsammans med det härliga gänget på Energikontoret i Mälardalen, säger Carina Norling.

Mohamed är ny energi- och klimatrådgivare på Energikontoret i Mälardalen

Mohamed Muse Dhicisow kliver in i rollen som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret i Mälardalen. Vår nya medarbetare kommer framför allt hjälpa privatpersoner, företag och andra organisationer i kommunerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Strängnäs minska sin energianvändning.

Mohamed Muse Dhicisow är energiingenjör med examen från högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem vid Högskolan Dalarna, och senast kommer han från en tjänst som energi- och klimatrådgivare i Falu kommun. Mohamed inleder sin tjänst på Energikontoret i Mälardalen med en fördjupningskurs i värmepumpsteknik, och han ser fram emot dela sina kunskaper inom energieffektivisering och, tillsammans med sina nya kollegor, hjälpa andra bli mer energismarta.

– Det är en dröm att få arbeta med ett helt gäng som har energifrågan i första rummet, säger han.

Intresse för kostnadsfri energirådgivning ökar

De flesta kommuner i Sverige erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för bland andra privatpersoner, föreningar och företag. Energikontoret i Mälardalen är regional utvecklingsledare för tjänsten i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala, samt i Region Gotland, och bolaget sköter rådgivningsuppdraget i 13 kommuner.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Mohamed!

Lina Bertling Tjernberg: ”Alla fossilfria kraftslag behövs för att klara den gröna omställningen”

Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), utsågs 2022 till en av Sveriges mest inflytelserika inom energiområdet i Sverige, och hon är vida erkänd folk- och opinionsbildare när det gäller att förklara energiomställning. Den 20 september 2023 delar hon med sig av sin expertkompetens på konferensen Energitinget, som direktsänds från Eskilstuna.

Vi tar det för självklart att kunna använda energi för att värma upp våra hem, driva verksamheter, använda datorer och transportera oss. Men våra energisystem är ohållbara, och att de går på knäna är ingen hemlighet. Det menar Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH):

– För att vi ska kunna bromsa klimatförändringarna och skapa ett hållbart samhälle måste energisystemen omvandlas i grunden, säger hon.

Expert inom elkraft

På konferensen Energitinget kommer Lina Bertling Tjernberg dela med sig av sin expertkompetens. Hon forskar med mål att bidra till säker elförsörjning, effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen. Hon har skrivit över ett hundratal vetenskapliga artiklar för tidskrifter och internationella konferenser. Lina Bertling Tjernberg är också föreståndare för Energiplattform vid KTH, som bidrar till ökad samverkan om energiforskning. 2022 publicerade plattformen den populärvetenskapliga antologin “Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” med flera forskare från KTH.

– Det behövs mer kunskap om energi i samhället. Vi behöver bygga mer ny elproduktion och investera i högre överföringskapacitet och livstidsförlängning av befintliga vind- och kärnkraftverk, säger Lina Bertling Tjernberg.

På programmet för Energitinget står även fastighetsägare, kommuner, energibolag och branschexperter från bland andra Handelskammaren Mälardalen och Södertörns högskola.

Kostnadsfritt att delta

Konferensen arrangeras inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2022–2023). Bakom evenemanget står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget medfinansieras av Europeiska unionen.

Länk: Program och intresseanmälan Energitinget 2023
Länk: Läs mer om Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid KTH

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

19 pinfärska rapporter visar energiläget i Mälardalen: ”En viktig grund för fortsatt förändringsarbete”

Hur går klimatarbetet i Södermanland, Västmanland och Uppsala? Det kan Johannes Ansved svara på. Han är projektledare på Energikontoret i Mälardalen och har precis lagt sista handen på rapporter om energianvändning och växthusgasutsläpp i bolagets 19 ägarkommuner: ”Vi har god överblick av kommunernas utveckling över tid”.

Utöver energianvändning och växthusgasutsläpp följer Energikontoret i Mälardalen ett antal nyckeltal. Exempel är den procentuella användningen av energi från förnybara källor. Den genomsnittliga körsträckan per år, kommun och län. Samt hur mycket energi som används per kvadratmeter bostad i kommunerna.

– Kunskap om det rådande energiläget i en kommun eller ett län är en viktig grund för fortsatt förändringsarbete. Det går till exempel att se vilka sektorer som presterar mer eller mindre bra i förhållande till kommunens eller länets klimatmål, och använda den informationen för utvärdering, utveckling och policyarbete, säger Johannes Ansved.

Bryter ned stora mängder data

Det kan vara en utmaning att navigera stora mängder data. Därför publicerar Energikontoret i Mälardalen rapporterna i visualiseringsverktyget Tableau, som låter läsaren växla mellan vyer.

– Till hösten kommer jag också presentera innehållet på plats hos alla kommuner som har frågor om sitt energiläge och vad rapporten innebär, säger Johannes Ansved.

Data från flera källor

Till grund för de 19 energilägesrapporterna ligger information från Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), diverse energiföretag och EnergiLuppen, en beräkningsmetod som Energikontor Norr har utvecklat i samarbete med Energikontoret i Mälardalen.

Solceller, energidelning och batterilagring i fokus på studiebesök för fastighetsägare: ”Vi har gått med för att vidga vyerna”

I Skogstorp i Eskilstuna råder full aktivitet. Här uppför fastighetsbolaget Kfast ett bostadsområde med 86 nya hem som har stommar och fasader helt i trä – och flera klimatsmarta lösningar. På ett studiebesök har 15 medlemmar i Energikontoret i Mälardalens fastighetsnätverk tagit del av lösningar och lärdomar från det snart inflyttningsklara projektet.

Daniel Ceder är energi- och miljöansvarig på det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Bostads AB, en ny medlem i Fastighetsnätverk Södermanland.

– Vi är inte konkurrenter, säger han. Vi har gått med i Fastighetsnätverk Södermanland för att vidga vyerna och ta del av lärdomar från andra. Vi är en relativt liten aktör på marknaden, men att tillsammans lära oss mer om hållbara lösningar, som idag på det här studiebesöket, är viktigt.

Satsningar ska minska klimatpåverkan

Husen i Skogstorp har uppförts med stommar och fasader helt i trä, som i jämförelse med cement kan minska byggprocessens klimatpåverkan med hälften. De utrustas också med solceller, bergvärme och batterilagring, system som kan minska klimatpåverkan från bostadsområdets drift.

– Det finns också planer på en elbilspool för de kommande hyresgästerna, säger Kfast bygg- och fastighetsutvecklingschef, Robert Brånn, som under studiebesöket måndag 29 maj visar besökarna allt från energitekniska lösningar till bostädernas utformning.

Om fastighetsnätverken

Studiebesöket på Skogstorp arrangerades för medlemmarna Energikontoret i Mälardalens nätverk för fastighetsägare som vill bli mer hållbara. De koordinerades inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, som medfinansieras av Europeiska unionen.

Länk: Läs mer om Fastighetsnätverk Sörmland
Länk: Läs mer om Fastighetsnätverk Västmanland

Var med och sätt världsrekord i cyklad tid för klimatet

Lördag 3 juni är Cykelns dag, eller World Bicycle Day, som årligen arrangeras av FN. Svenska organisationer, kommuner, företag och privatpersoner kan delta i firandet genom att registrera sin cykeltid och bidra till ett försök att slå världsrekordet på 474 017 minuter från 2021 – och uppmärksamma de miljömässiga fördelarna med cykling. Samhället vinner ekonomist på varje cyklad minut, och sju deltagare kan vinna priser från paraplyorganisationen Svensk Cykling.

För Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen, är det en självklarhet att ta med sig familjen ut och cykla ihop minuter till världsrekordförsöket på lördag.

– Att frisk luft och aktiva transporter är bra för oss finns det mycket forskning som visar, säger hon. Förutom att ge bättre hälsa är cyklingen även bra för miljön, samhällsekonomin och den egna plånboken, och det är värt att uppmärksamma.

Bli en cykelvänlig arbetsplats

Utsläppen i Sverige behöver minska med en miljon ton per år till 2030. Förändrade resvanor är en stor del av den omställningen och något som alla företag kan bidra till, oavsett bransch och storlek. Arbetstagare som i större utsträckning promenerar och cyklar till jobbet är dessutom friskare, gladare och mer produktiva.

– Vi vet att varannan bilresa är kortare än fem kilometer och att bilen är det vanligaste färdmedlet när vi ska ta oss till jobbet. Som arbetsgivare finns mycket att vinna på att underlätta hållbara resor, till exempel genom funktioner som cykelparkering, säger Marie Pellas. Dessutom värderas arbetsgivare med ett tydligt klimatengagemang allt högre bland de som kommer ut på arbetsmarknaden.

Länk: Läs mer om Cykelns dag 3 juni
Länk: Så blir verksamheten en cykelvänlig arbetsplats

Så har militärhistoriska museet Arsenalen i Strängnäs minskat sitt energibehov genom projektet Omställningslyftet

Vintern har varit en tid på resande fot för Mostafa Saleh. Som en av två projektledare för Omställningslyftet har han sedan september 2022 besökt företag från flera olika branscher i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Syftet? Att utan kostnad för företagen hjälpa dem plocka lågt hängande frukt när det kommer till energieffektivisering: ”Vi är på jakt efter besparingspotential”, säger Mostafa Saleh.

Det militärhistoriska försvarsfordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs är ett av hittills 22 företag som Energikontoret i Mälardalens energiexperter besökt.

– Olika företag har kommit olika långt i sin energieffektivisering, så vi börjar alltid med att prata om förutsättningar och energibehov. Sedan går vi på rundvandring i verksamheten och tittar på allt från maskiner, rutiner och värmesystem till fönster och isolering. Jag ser ofta ändringar som ganska snabbt och enkelt kan minska energibehovet, säger Mostafa Saleh, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

”Medvetenheten som mätning ger är viktig”

Stefan Karlsson, museichef sedan Arsenalen slog upp portarna 2011, har sedan besöket genomfört flera energibesparande åtgärder. Bland annat har parkeringsbelysningen och cirkulationspumpen för varmvatten utrustats med timers.

– Vi har också installerat separata elmätare i fristående byggnader vid sidan om huvudbyggnaden. Just medvetenheten som mätning ger är viktig. Om vi kan hitta var strömmen rinner ut kan vi lättare ta ställning till om det går att förhindra och göra rätt åtgärder i rätt byggnader, säger Stefan Karlsson.

Planerar fler energibesparingsåtgärder

Museets största energibovar är uppvärmning med direktverkande el och belysning. Stefan Karlsson har därför även begärt in offerter för bergvärme och ser nu över möjligheten att byta ut delar av belysningen.

– Vi kan inte göra allt på en gång men vi kan göra det i etapper. Allting kostar men man får titta på vad det ger i det långa loppet och vilka investeringar det går att söka bidrag för, och det har Energikontoret i Mälardalen bra koll på, säger han.

”De var oerhört kompetenta”

Att som verksamhet ta hjälp med energieffektivisering rekommenderar Stefan Karlsson varmt.

– Det är lätt att bli osäker i samtal med någon som vinner på att man köper de lösningar de föreslår, så det kändes bra att kunna vända sig till en opartisk aktör utan vinstintresse. De som var här var oerhört kompetenta och gav ett genuint intryck, de tittade på anläggningen som en helhet och kunde föreslå lösningar på plats och på sikt. Jag litade på deras råd och rekommendationer, säger Stefan Karlsson.

Omställningslyftet pågår till augusti 2023

Inom ramen för Omställningslyftet har 16 företag, däribland Arsenalen, fått en rapport med skräddarsydda förslag på mindre och större investeringar som kan minska energibehovet ännu mer.

– Vi kommer fortsätta åka på platsbesök under våren och planerar också tre digitala event, som företag i hela landet kan delta på för att lära sig mer om energieffektivisering, säger Mostafa Saleh.

Det nationella projektet drivs i samverkan mellan bland andra fem regionala energikontor. Satsningen finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).