EU-finansierat stöd

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige

Tre ingenjörer från Energikontoret i Mälardalen diskuterar energieffektivt näringsliv runt ett mörkt träbord i en ljus konferenslokal.

De regionala energikontoren och Almi hjälper företag bli mer energieffektiva genom kostnadsfria aktiviteter och affärsutvecklingsstöd.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Små och medelstora företag har stor påverkan på regional utveckling. För att ta tillvara på deras potential inom hållbar omställning delar energikontoren och Almi i Östra Mellansverige med sig av affärsutvecklingsstöd och kunskap om energieffektivisering. Inom ramen för projektet genomför vi kunskapshöjande aktiviteter, utan kostnad för företagen, för att minska utsläppen av växthusgaser.

Projektdata

Projektperiod

September 2023-oktober 2026

Projektpartners

Almi Företagspartner Mälardalen AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Almi Företagspartner Uppsala AB, Almi Företagspartner Östergötland AB, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östergötland.

Projektledare

Jesper Sundling, Sofia Ekbring och Jonathan Piispanen.

Finansiärer

Almi Företagspartner Mälardalen AB

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Almi Företagspartner Uppsala AB

Almi Företagspartner Östergötland AB

Region Västmanland

Region Uppsala

Region Sörmland

Region Östergötland

Region Örebro län

Energikontoret i Mälardalen

Tillväxtverket

Världens, och Sveriges, utsläpp ökar när de borde minska och 2023 är på god väg att bli det varmaste året som någonsin uppmätts. Det ligger till grund för samverkansprojektet mellan de regionala energikontoren och Almi i Östra Mellansverige.

Ska minska utsläpp med tio procent

Energikontoret i Mälardalen ska hjälpa sammanlagt 90 företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län minska sin energianvändning, och växthusgasutsläpp, med i genomsnitt tio procent. Det projektövergripande målet är att samarbetet ska hjälpa sammanlagt 150 företag.

Tre arbetspaket

Projektmålet ska framför allt uppnås genom kunskapsdelning (arbetspaket 1), kapacitetsförstärkning av främjarsystemet (arbetspaket 2) och hållbar affärsutveckling (arbetspaket 3). Exempel på metoder är:

  • företagsbesök
  • energianalyser
  • kunskapshöjande aktiviteter
  • hjälp med ansökan om investeringsbidrag.

Energikontoret i Mälardalen kommer också fokusera på att stärka lokala och regionala företagsfrämjande verksamheter med kunskap om hur de, i sin tur, kan hjälpa näringslivet i energifrågor. På så vis ökar främjarsystemets möjligheter att erbjuda stöd inom hållbar omställning. Exempel på företagsfrämjande verksamheter är kommunala näringslivskontor, Science Parks, Business Parks och näringslivsorganisationer som handelskammare.

Bakgrund

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige bygger på lärdomar från projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige, som genomfördes 2021–2023.