Hållbar omställning i östra Mellansverige

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Den pågående pandemin har drabbat många företag, bland annat med intäktsminskningar genom kundbortfall eller bristande leveranskedjor på grund av nedstängningar i andra länder. Därför hjälper Energikontoret i Mälardalen verksamheter till bättre affärer – vi erbjuder oberoende och kostnadsfritt stöd med energi- och hållbarhetsarbete, anpassat efter just ditt företags förutsättningar och utmaningar.

Projektdata

Projektperiod

Juni 2021–oktober 2023

Projektpartners

Almi, Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östergötland

Projektledare

Jesper Sundling, Jonathan Piispanen och Sofia Ekbring

Finansiärer

Tillväxtverket

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Region Västmanland

Almi företagspartner Mälardalen AB

Region Uppsala

Almi företagspartner Östergötland AB

Sörmlands läns landsting

Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB

Region Örebro län

Region Östergötland

Läs mer

Almi

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill sänka sina energikostnader, stärka sin konkurrenskraft och arbeta för en mer hållbar tillväxt. Vi kan erbjuda:

 • Platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
 • Individuell energianalys
 • Hjälp med energiberäkningar
 • Erfarenhetsutbyte med andra företag i nätverk
 • Ett bollplank för energifrågor – stora som små
 • Hjälp med att ansöka om finansieringsstöd

Sök affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Du kan ansöka om finansieringsstöd för företag som vill anlita extern kompetens för att stärka sitt arbete med grön omställning. Du kan till exempel använda affärsutvecklingscheckarna till att:

 • Kartlägga förutsättningar för och möjligheter med en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden eller en cirkulär affärsmodell
 • Genomföra insatser för en grön omställning
 • Genomföra en hållbarhets- och produktlivscykelanalys
 • Göra verksamhet och produkter mer energieffektiva

Läs mer under ditt län

Projektet genomförs i samarbete med Almi

De erbjuder även stöd inom digitalisering och internationalisering

Bakgrund

Den pågående pandemin har lett till ekonomisk kris i Sverige. Därför ska insatser som görs via Hållbar omställning i östra Mellansverige vara framåtblickande och möjliggöra att företag, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, regioner och Sverige kan ställa om och komma starkare ur krisen. Projektets tre huvudmål är hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.