EU-finansierat stöd

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Energikontoret i Mälardalen och Almi samarbetade för en mer hållbar tillväxt i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Inom ramen för projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige erbjöd Energikontoret i Mälardalen små och medelstora företag i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala oberoende och kostnadsfritt stöd med energi- och hållbarhetsarbete.

Projektdata

Projektperiod

Juni 2021–oktober 2023

Projektpartners

Almi, Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östergötland

Projektledare

Jesper Sundling, Jonathan Piispanen och Sofia Ekbring

Finansiärer

Tillväxtverket

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Region Västmanland

Almi företagspartner Mälardalen AB

Region Uppsala

Almi företagspartner Östergötland AB

Sörmlands läns landsting

Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB

Region Örebro län

Region Östergötland

Läs mer

Almi

Bolaget erbjöd bland annat platsbesök, energiberäkningar, erfarenhetsutbyte och hjälp med att ansöka om finansieringsstöd och affärsutvecklingscheckar för grön omställning.

Bakgrund

De tre huvudmålen i projektet var hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.