EU-finansierat stöd

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Energikontoret i Mälardalen och Almi samarbetar för en mer hållbar tillväxt i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Covid-19-pandemin påverkade många företag negativt. Bland annat genom kundbortfall, intäktsminskningar och bristande leveranskedjor. Därför hjälper Energikontoret i Mälardalen verksamheter till bättre affärer – vi erbjuder oberoende och kostnadsfritt stöd med energi- och hållbarhetsarbete, anpassat efter just ditt företags förutsättningar och utmaningar.

Projektdata

Projektperiod

Juni 2021–oktober 2023

Projektpartners

Almi, Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östergötland

Projektledare

Jesper Sundling, Jonathan Piispanen och Sofia Ekbring

Finansiärer

Tillväxtverket

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Region Västmanland

Almi företagspartner Mälardalen AB

Region Uppsala

Almi företagspartner Östergötland AB

Sörmlands läns landsting

Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB

Region Örebro län

Region Östergötland

Läs mer

Almi

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill sänka sina energikostnader, stärka sin konkurrenskraft och arbeta för en mer hållbar tillväxt. Vi kan erbjuda:

 • Platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
 • Individuell energianalys
 • Hjälp med energiberäkningar
 • Erfarenhetsutbyte med andra företag i nätverk
 • Ett bollplank för energifrågor – stora som små
 • Hjälp med att ansöka om finansieringsstöd

Sök affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Du kan ansöka om finansieringsstöd för företag som vill anlita extern kompetens för att stärka sitt arbete med grön omställning. Du kan till exempel använda affärsutvecklingscheckarna till att:

 • Kartlägga förutsättningar för och möjligheter med en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden eller en cirkulär affärsmodell
 • Genomföra insatser för en grön omställning
 • Genomföra en hållbarhets- och produktlivscykelanalys
 • Göra verksamhet och produkter mer energieffektiva

Läs mer under ditt län

 • Ansök inom Södermanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Västmanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Uppsala län

Vi genomför projektet i samarbete med Almi

De erbjuder även stöd inom digitalisering och internationalisering

Bakgrund

De insatser vi genomför inom ramen för Hållbar omställning i östra Mellansverige ska vara framåtblickande. De ska möjliggöra att företag, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, regioner och Sverige kan ställa om och komma starkare ur krisen som orsakades av covid-19-pandemin. De tre huvudmålen i projektet är hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.