Så ska nya energi- och klimatdata hjälpa 19 kommuner i den gröna omställningen

Varje år samlar, tolkar och visualiserar Energikontoret i Mälardalen den senaste informationen om energi och utsläpp från källor som bland andra Statistiska centralbyrån (SCB) och kunskapsmyndigheten Trafikanalys. Det är en kostnadsfri förmån som ingår för bolagets delägare – 19 kommuner i tre län. ”Vi vill göra det lättare att ta pulsen på det egna omställningsarbetet och fatta bra beslut”, säger projektledare Oscar Dellham.

Länk: Gå till energi- och klimatdatarapporter
Länk: Boka presentation av energi- och klimatdata (för ägarkommuner)

Det handlar om stora mängder data som kan vara utmanande att navigera. Därför använder Energikontoret i Mälardalen Tableau, ett visualiseringsverktyg som låter användaren växla mellan vyer.

– Du kan till exempel ta fram grafer över utsläpphistorik eller följa energins resa från olika källor till var den används inom en kommun, säger projektledare Oscar Dellham.

Nyckeltal ska bidra till beslut

De 19 rapporterna omfattar energianvändning, energikällor och växthusgasutsläpp. Dessutom ingår ett antal nyckeltal. Exempel är andelen förnybar energi, hur mycket energi som används per kvadratmeter bostadsyta och den genomsnittliga körsträckan per år, kommun och län.

Det är användbara fakta för den som vill följa upp effekten av förändringsarbete eller fatta välinformerade beslut. Oscar Dellham, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

En god grund för energiplanering

Sommaren 2023 tog regeringen första steget till en utvecklad kommunal energiplanering, i syfte att minska landets utsläpp och sårbarhet samt klara elektrifieringen.

– För den typen av strategisk utveckling är nyligen uppdaterade energi- och klimatdata A och O, säger Johanna Perry, expert på energiplanering på Energikontoret i Mälardalen.

Hon arbetar framför allt med att ta fram och granska kommunala energiplaner, översiktsplaner och andra strategiska dokument.

”Vi testar hela tiden nya grepp”

Energi- och klimatdatarapporterna som nyligen publicerats är resultatet av ett pågående arbete. Tillsammans med kollegor samlar Oscar Dellham löpande in och tolkar alla data. Han programmerar också hur information presenteras i visualiseringsverktyget.

– Vi testar hela tiden nya grepp för att göra det lättare att överblicka och jämföra information, säger Oscar Dellham. Vi tar gärna emot önskemål eller förslag på ändringar.

”Energibranschen har stor betydelse för den hållbara framtiden”

Från tandhygienist till energisystemspecialist. Vår nya praktikant satsar på energibranschen efter 23 år i Folktandvården. Om karriärbyte, samhällets elektrifiering och framtidsdrömmar – möt Donya Ribini: ”Jag har stor passion för miljöfrågor och energieffektivisering”.

Hon närmar sig slutet på det tvååriga programmet Optimering av hållbara energisystem vid Yrkeshögskolan EEoT (el, energi och teknik) i Stockholm. När det var dags för praktik landade valet på Energikontoret i Mälardalen i Uppsala – tack vare ett tips från en patient på Folktandvården i Knivsta kommun.

Energibranschen har stor betydelse för den hållbara framtiden och många möjligheter som lockar, det är en spännande karriärväg för mig. Donya Ribini, praktikant på Energikontoret i Mälardalen

Med fokus på elektrifiering

Hennes studier omfattar allt från energiproduktion och batterilagring till smarta hem och optimering av energisystem. Det är kunskaper Donya Ribini tar med sig till Energikontoret i Mälardalens projekt Elsmarta Östra Mellansverige, som hon framför allt kommer arbeta i.

– Jag ser fram emot varje möjlighet att utvecklas, och mitt mål är lära mig så mycket som möjligt genom olika utmaningar och arbetsuppgifter, säger hon.

Eftertraktad kompetens

Donya Ribinis praktik på bolaget pågår i tre månader. Sedan står höstterminen och ett examensarbete mellan henne och klivet ut i den nya karriären – gärna som konsult eller energirådgivare, säger hon.

– Det vore drömjobbet, men jag är öppen för alla arbetsmöjligheter inom energi.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen!

”Vi behöver bygga fastigheter som står i 100 år”

Roger Tofft brinner för mer teknik och digitalisering i fastighetsbranschen. Han är initiativtagaren bakom PropTech Sweden, ett nätverk med strax över 120 medlemmar och tre mål – att nå de globala målen, möjliggöra affärer och sätta Sverige på kartan som ledande inom export av innovation. Vägen dit kräver samverkan, menar han: ”Det är viktigt att lyfta den svenska innovationskraften internationellt”.

Länk: Kostnadsfri anmälan till ”Digitalisering i fastigheter – vägen till AI”, torsdag 25 april 

PropTech, eller property technology, är ett samlingsbegrepp för innovativa lösningar inom utveckling och förvaltning av fastigheter. Det omfattar allt från digital dokumenthantering till sensorer för automatiserad, och mer energieffektiv, ventilation, uppvärmning och belysning.

I Sverige händer det mycket inom området, men i vissa länder ligger tekniken inte ens i startgroparna. Därför är det viktigt att vi leder utvecklingen genom att lyfta den svenska fastighetsbranschen internationellt. Roger Tofft, vd och grundare, PropTech Sweden

Fastighetsteknik kan minska energianvändningen

Det behövs mer innovativa lösningar i fastighetsbranschen, menar han.

– Vi behöver bygga för våra ungdomar, med fastigheter som står i 100 år, och samtidigt minska klimatpåverkan. Det kräver att vi får in fler människor med tekniska kompetenser i branschen och mer öppna kort mellan olika aktörer, säger Roger Tofft.

”Satsa på det som känns kul”

Han rekommenderar att fastighetsägare som vill starta en innovationsresa börjar i liten skala och hämtar inspiration från andra.

Att till exempel automatisera hela sitt bestånd är ett stort första steg, så jag brukar säga att man ska börja med det man som konsument tycker är kul och sedan bygga från det. Det kan handla om att installera sensorer eller ta fram en digital boendepärm. Roger Tofft, vd och grundare, PropTech Sweden

Kostnadsfritt webbinarium för fastighetsägare

Torsdag 25 april delar Roger Tofft fler tips på Energikontoret i Mälardalens kostnadsfria webbinarium. Innan dess ska han utse en vinnare i den årliga tävlingen PropTech Championship, som kommer prisas med ett projekt med MKB Fastighets AB i Malmö.

– Tävlingen är en otrolig möjlighet för våra medlemmar att knyta kontakter med bolag i bygg- och fastighetsbranschen som behöver innovativa lösningar för att nå sina hållbarhetsmål, säger han.

Här får handelsgården energirådgivning – gratis hjälp för små och medelstora företag

Många företag kan minska sin energianvändning med små medel, men vet inte om det. Därför gör det oberoende och icke-vinstdrivande bolaget Energikontoret i Mälardalen kostnadsfria platsbesök. ”Har du inte energieffektiviserat kommer de garanterat hjälpa dig hitta enkla åtgärder som kan spara mycket pengar”, säger Johan Ekberg, ägare till Hellmanska gården i centrala Nyköping.

Det är en energiresa som börjar redan 1719. Då byggdes två av Hellmanska gårdens tre fastigheter, senare bland de första i Nyköping att få elektricitet. Idag rymmer lokalerna butiker, bageri, kafé – och hyreslägenheter för privatpersoner.

En stor fördel med hjälp utifrån har varit möjligheten att få ett helhetsgrepp om energifrågan. Johan Ekberg, ägare till Hellmanska gården i Nyköping

Rapport med förslag på åtgärder

Innan han kom i kontakt med Energikontoret i Mälardalen hade Johan Ekberg framför allt genomfört nödvändiga insatser för att modernisera byggnadernas elsystem. Nu ligger fokus på nästa steg: att sänka energianvändningen, minska kostnader och producera egen el.

– Vi fick en jättebra rapport med förslag på energieffektiviseringsåtgärder, säger han.

Ett förslag var att byta till LED-belysning. Det minskade energianvändningen med nära 10 procent.

– Vi hade gammal halogenbelysning i kök, personalutrymmen och butiker. Där står lamporna på i upp till femton timmar om dagen, alla dagar i veckan, säger Johan Ekberg.

”Det gör större skillnad än man tror”

Näst på tur står ventilationen, och de har nyligen installerat solceller. All solel används till handelsgården, och tanken är att solcellerna ska täcka upp till 40 procent av bageriverksamhetens elbehov.

Energikontoret i Mälardalen hade flera bra tips för just bageri- och kaféverksamheten, till exempel att vi sparar en hel del på att starta energislukande maskiner allteftersom, när de behövs, i stället för att de ska vara i gång hela dagen. Det gör större skillnad än man tror. Johan Ekberg, ägare till Hellmanska gården i Nyköping

Kostnadsfri energirådgivning

Energikontoret i Mälardalen genomför platsbesök inom ramen för projekt som finansieras av bland andra europeiska fonder, Energimyndigheten och bolagets ägarkommuner. Det betyder att vi kan hjälpa små och medelstora företag utan kostnad och helt och hållet anpassa våra rekommendationer efter vad som passar just din verksamhet bäst.

Platsbesöket på Hellmanska gården genomfördes inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige.

Så kan din kommun öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik

Varannan resa till och från jobbet sker med bil. Och för resor i tjänsten är andelen ännu högre, cirka 80 procent. En god nyhet är att nästan en av tre anställda kan cykla till arbetet på 15 minuter, eller mindre – det visar en analys från Statistikmyndigheten (SCB). ”Hållbara resor är ett måste för klimatet och ger samtidigt positiva effekter på ekonomi och hälsa”, säger Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen.

Det finns många åtgärder som kan uppmuntra fler till att resa hållbart till, från och i tjänsten. Mobilitetsexpert Marie Pellas rekommenderar kommuner och arbetsgivare att ta fram en handlingsplan som tar hänsyn till medarbetarnas förutsättningar och önskemål.

Det är viktigt att den fysiska utformningen gynnar hållbara resor. Tillgång till cykelparkering och omklädningsrum på jobbet är till exempel en mycket bra start. Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen

Grön resplan visar vägen

Sveriges utsläpp måste minska kraftigt om vi ska nå 1,5 gradersmålet till 2030 och undvika systemkollaps. Därför har Energikontoret i Mälardalen sammanställt tjänsteerbjudanden som kan underlätta omställningsarbetet för bolagets offentliga ägare. Ett exempel är den Gröna resplanen.

– Vi kan rekommendera de bäst lämpade aktiviteterna för att öka andelen hållbara resor i respektive kommun, säger Marie Pellas. För att utforma en effektiv handlingsplan gör vi resvaneundersökningar, medarbetarintervjuer och går igenom lokala transportmöjligheter och relevanta styrdokument.

Stor potential att minska korta bilresor

I listan nedan framgår hur många anställda i kommunerna som har möjlighet att cykla mellan bostad och arbete inom 15 minuter, enligt SCB. I landet som helhet rör det sig om nästan 1,2 miljoner anställda. Samtliga kommuner i listan är delägare till Energikontoret i Mälardalen och omfattas därmed av tjänsteerbjudandet Grön resplan.

 • Arboga 34 procent
 • Enköping 30 procent
 • Eskilstuna 39 procent
 • Fagersta 64 procent
 • Flen 32 procent
 • Gnesta 18 procent
 • Hallstahammar 25 procent
 • Heby 18 procent
 • Katrineholm 47 procent
 • Knivsta 10 procent
 • Kungsör 28 procent
 • Nyköping 40 procent
 • Oxelösund 36 procent
 • Strängnäs 25 procent
 • Surahammar 25 procent
 • Trosa 22 procent
 • Vingåker 28 procent
 • Västerås stad 42 procent

Läs mer: Nästan en av tre kan cykla till arbetet på 15 minuter (SCB)

Kommunernas energi- och klimatrådgivning bidrar till minskad energianvändning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.

Energikontoret i Mälardalen ansvarar för att samordna, och utveckla, den kommunala energi- och klimatrådgivningen i 28 kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län samt Region Gotland. Det är ett uppdrag som 2024 omfattar 15 rådgivare.

– Det är mycket glädjande att Energimyndighetens rapport visar att rådgivningen leder till ökad medvetenhet och kompetens hos de rådsökande, och att stödet från rådgivningen bidrar till både kortare beslutstid och att rådsökande känner sig mer tillfreds och trygga med sina beslut, säger Marie Pellas, regional utvecklingsledare (RUL) på Energikontoret i Mälardalen.

För privatpersoner, företag och föreningar

Carina Norling hjälper rådsökande med energifrågor i kommunerna Kungsör, Arboga, Köping, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg och Fagersta.

Som energi- och klimatrådgivare är jag ofta en väldigt praktisk resurs, med min kunskap och kompetens hjälper jag människor fatta beslut som är bra både för klimatet och den egna plånboken. Carina Norling, energi- och klimatrådgivare

De som tar hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivningen är i de flesta fall privatpersoner, men rådgivningen vänder sig också till företag och föreningar.

– Energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt verktyg för att nå ut lokalt till hushåll, föreningar och företag. Det är ju där stora delar av omställningen ska ske i praktiken. Information och rådgivning får också ökad betydelse inte minst genom ny EU-lagstiftning, säger Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten.

Verktyg som fungerar

Och verktyget tycks fungera. Exempel på åtgärder som de rådsökande har genomfört efter kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare är exempelvis tilläggsisolering, byte av värmesystem, byte till energiglas och installering av luft-/vattenvärmepump. De rådsökande uppger också att rådgivningen har bidragit till ökad medvetenhet och kompetens, att den har besvarat de frågor de haft och att de skulle rekommendera tjänsten.

Stor efterfrågan på opartisk rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen tillgodoser en efterfrågan på opartisk rådgivning inom energi- och klimatområdet.

Opartisk rådgivning är viktig i en tid där en stor del av tillgänglig information kommer från aktörer med egenintresse inom området, som försäljare eller tillverkare av specifika produkter och tjänster. Annika Nilsson, programansvarig för energi- och klimatrådgivningen på Energimyndigheten

Under 2022 då elpriserna gick upp hittade rekordmånga rådsökande till rådgivningen. Under 2023 gick antalet rådgivningar ner något, men landade på en högre nivå än 2021.

I över 40 år har energi- och klimatrådgivningen varit en del av Sveriges energieffektiviseringsarbete. Den kostnadsfria och kommersiellt oberoende tjänsten finns i hela landet, i 289 av 290 kommuner, och finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Ladda ned rapporten: Utvärdering av Energi- och klimatrådgivningen 2021‒2023

Läs Energikontoret i Mälardalens årsberättelse

Nu är ekonomiska resultat, medarbetarinsatser och verksamhetsförändringar samlade i Energikontoret i Mälardalens årsberättelse. Den finns tillgänglig som en nedladdningsbar PDF på bolagets webbplats.

Ta del av projektbeskrivningar och -resultat, intervjuer med medarbetare, styrelsemedlemmar och nya delägare, statistik och sammanställningar av kommunikationsinsatser och genomförda evenemang.

Länk: Läs Energikontoret i Mälardalens årsberättelse 2023 (PDF)

Energirådgivaren tipsar: Så kan du uppmärksamma Earth Hour

Lördagen den 23 mars, mellan klockan 20.30 och 21.30, kan den som vill uppmärksamma Earth Hour släcka lamporna i en gemensam manifestation för klimatet och den hotade biologiska mångfalden.

Earth Hour är en viktig symbolhandling.

– Vi som släcker lampan på lördag skickar ett viktigt budskap till politiker och beslutsfattare, säger energi- och klimatrådgivare Carina Norling.

”Även små förändringar kan göra stor skillnad”

Den timslånga manifestationen handlar inte i första hand om att spara el – men den kan vara ett utmärkt tillfälle för att påbörja nya klimatsmarta vanor, menar hon.

Även små förändringar kan göra stor skillnad för energianvändningen på sikt, vilket är bra för klimatet och kan sänka elräkningen. De som vill ha hjälp eller inspiration kan med fördel vända sig till sin kommunala energi- och klimatrådgivning, som är en helt kostnadsfri och opartisk tjänst. Carina Norling, energi- och klimatrådgivare

Carinas energispartips för privatpersoner

 • Logga in hos din elleverantör, kolla din timförbrukning och försök härleda vad det är som drar ström vid förbrukningstopparna. Utmana dig själv och familjen med att göra topparna lägre och se även över om grundförbrukningen går att minska.
 • Köket kan vara en energitjuv – laga storkok tillsammans med annan familj för att spara på elförbrukningen.
 • Sänk värmen inomhus, diska i diskmaskin och ta kortare duschar.
 • Se över din beredskap inför ett längre strömavbrott – har du mat, vatten och ljuskällor, kan du hålla värmen och ta del av information?

Carinas energispartips för företag och organisationer

 • Byt till LED-belysning.
 • Gör en nattvandring och undersök om någonting står på i onödan.
 • Säkerställ att verksamheten har energiberedskap för att klara ett längre strömavbrott.

Världens största klimatmanifestation

Earth Hour drivs av Världsnaturfonden (WWF) och arrangerades för första gången 2007. År 2022 deltog 192 länder och 175 svenska kommuner av totalt 290 (60 procent). Även 2023 deltog över 190 länder samt 121 kommuner.

Så kan fastighetsägare ta kontroll över inomhusklimatet och minska sina värmekostnader

Många byggnader använder för mycket energi, helt i onödan. En klassisk bov i dramat är uppvärmningen. Därför hjälper företaget Nrlyze fastighetsägare genom att digitalisera fastighetsdriften. Sensorer och automatiserad analys är tekniken som gör det möjligt att hänga med i svängarna och anpassa energianvändningen – direkt: ”Våra kunder minskar sina energikostnader med 10–20 procent”, säger grundare och vd Lars Hansson.

Nrlyze erbjuder olika lösningar som löpande ser till att fastighetens energisystem fungerar på topp. Måndagen den 11 mars delar Lars Hansson sina bästa tips på ett webbinarium för fastighetsägare som är nyfikna på digitaliseringens möjligheter.

– Jag kommer fokusera på vikten av att mäta sin energianvändning och att ha rätt verktyg för att agera på den information som samlas in, säger han.

Passar stora som små fastighetsägare

Det spelar ingen roll om du har en fastighet med tre enheter eller trehundra, menar Lars Hansson, investeringskostnaderna är låga oavsett.

Besparingspotentialen är lika stor per lägenhet eller lokal oavsett fastighetens storlek. Digitalisering har flera fördelar förutom energibesparing, du får kontroll över fastighetsklimatet, det kan underlätta styrelsearbetet i en bostadsrättsförening och minska andra driftkostnader, exempelvis undvika felsökning på plats av en systemtekniker. Lars Hansson, vd på Nrlyze

”Elektrifieringen kommer kräva väldigt mycket energi”

Till sina arbetslivserfarenheter kan Lars Hansson, i grunden civilingenjör, räkna en flerårig teknikkarriär i fastighetsbranschen. Det var när han klev in i en ledarskapsroll hos batteritillverkaren Northvolt, 2017, som företagsidén till Nrlyze föddes.

– Jag förstod att elektrifieringen och elbilsladdningen kommer kräva väldigt mycket energi, säger han. Med min kunskap om hur dåligt styrda många fastigheter är insåg jag att det går att minska energianvändningen ordentligt, till låg kostnad, genom att digitalisera driften av till exempel värmesystem.

Kostnadsfri webbinarieserie för fastighetsägare

Digitalisering i fastighetsbranschen – vägen till AI heter den första av tre fristående delar i en kostnadsfri webbinarieserie för fastighetsägare som vill öka sin kunskap om digitalisering och samtidigt minska sin energianvändning. Webbinariet arrangeras av NRGIZE, Fastighetsnätverk Sörmland, Fastighetsnätverk Västmanland och Energikontoret i Mälardalen och medfinansieras av Europeiska unionen.

Läs mer om Nrlyze

Studiebesök inspirationskälla till energiprojekt i storkök i Eskilstuna kommun

I det Uppsalabaserade projektet Flex-o-Mat minskar storkök sin effektanvändning genom att ändra hur de lagar mat. På studiebesök med Energikontoret i Mälardalen blev Per Ekstorm så inspirerad att han tog med sig konceptet till Eskilstuna – och nu ska lösningen spridas till fler storkök i kommunens skolor, äldreboenden och restauranger.

På Skiftingehus skola kan kökspersonalen följa sin energianvändning på en skärm, i realtid. Sedan anpassar de sina åtgärder beroende på om skärmen visar grönt, gult eller rött. På så vis har de minskat effekttopparna med dryga 30 procent.

– Personalen har berättat att det blir som en tävling att inte komma upp på rött. Lyser det redan gult kan de till exempel vänta med att starta en energislukande ugn. Bara genom beteendeförändring går det att minska sina energikostnader, säger Per Ekstorm, energi- och klimatrådgivare i Eskilstuna kommun.

Energikontoret i Mälardalens nätverk en inspirationskälla

Startskottet för storkökssatsningen gick hösten 2022, vid ett studiebesök som Energikontoret i Mälardalen arrangerade för sitt nätverk med kommunala energirådgivare. Då kom Per Ekstorm för första gången i kontakt med projektet Flex-o-Mat.

Jag blir ofta inspirerad på nätverksträffarna och får fler idéer än jag hinner genomföra. Per Ekstorm, energi- och klimatrådgivare i Eskilstuna kommun

Ska spridas till fler

Per Ekstorm fokuserar nu på att sprida den tekniska lösningen till fler aktörer för att hjälpa dem följa sin energianvändning och minska trycket på elnätet. Näst på tur står en skola, ett äldreboende och en hotellrestaurang.

– Alla verksamheter som har effekttoppar kan använda den här tekniken för att planera sin energianvändning, alla maskiner behöver oftast inte gå samtidigt, säger Per Ekstorm. För att lyckas är det viktigt att investera tiden som krävs för att undervisa personal i hur deras beteende påverkar energianvändningen.

Om Flex-o-Mat

I projektet Flex-o-Mat samarbetar fastighetsägare och skolköksverksamhet för att utforska olika sätt att jämna ut effektanvändningen i storkök. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av STUNS Energi tillsammans med Skolfastigheter, Måltidsservice i Uppsala kommun och CIT Energy Management. Flex-o-Mat har också gett upphov till start up-bolaget Awareify.

Om den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR)

EKR finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Tjänsten erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.