Energikontoret i Mälardalen skjuter kraft i den hållbara omställningen med tre projekt som beviljats 6,7 miljoner kronor från EU

Energikontoret i Mälardalen fokuserar på tre målgrupper med stor potential att minska sina utsläpp: kommuner, företag och fastighetsägare. I tre nystartade energiprojekt ska det icke-vinstdrivande bolaget bidra till hållbar regional tillväxt och utveckling, och EU står för lite över 40 procent av budgeten på 15,8 miljoner kr. ”Vi är mycket stolta över förtroendet att omvandla EU-medel till mätbar energiomställning i vår region”, säger vd Lina Gellermark.

Respektive projekt sträcker sig tre år, till hösten 2026, och arbetet är redan i full gång.

– Energikontoret i Mälardalen är en kompetensresurs som har jobbat med energisystemet och hållbar utveckling i över 20 år. I många fall är det brist på tid, kunskap eller kapital som sätter käppar i hjulen hos aktörer som har goda möjligheter att ställa om. Men genom de här tre projekten kan våra energiexperter överbrygga hindren och bidra till att öka takten i omställningen till ett fossilfritt och hållbart energisystem, säger vd Lina Gellermark.

Stöd för kommuner att klara elektrifieringen

I projektet Elsmarta Östra Mellansverige ligger elektrifieringen i fokus. Målen är att bidra till bättre samverkan, ökad kunskap om flexibelt utnyttjande av energisystemet och mer effektiv planering av elnätens utbyggnad och produktion av fossilfri el.

– Vi blir starkare tillsammans, säger Lina Salomonsson. Hon är miljöstrateg på Heby kommun, som 2022 klev in som delägare till bolaget.

– Genom Energikontoret i Mälardalen får vi tillgång till expertkunskap inom hållbar energiutveckling, effektiv energianvändning och förnybar energi, och bättre förutsättningar för samverkan med andra kommuner och aktörer.

För ett konkurrenskraftigt näringsliv

I projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige är siktet inställt på att hjälpa minst 150 små och medelstora företag minska sin energianvändning med tio procent. Det sker bland annat genom företagsbesök, kunskapshöjande aktiviteter och hjälp att ansöka om investeringsbidrag för energieffektivisering.

Mer gröna val i bygg- och fastighetsbranschen

Rådgivning, studiebesök och deltagande i nätverk ska bidra till beslut som minskar växthusgasutsläppen bland fastighetsägare. Det är målsättningen i projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige.

Bygger på erfarenhet

Projektarbetet genomförs i samverkan med ett flertal energikontor, kommuner och aktörer inom företagsutveckling i Östra Mellansverige. De tre energiprojekten bygger på erfarenheter och lärdomar från avslutade projekt – som genomförts med goda resultat.

1700-talsherrgård i Ramnäs en av över hundra verksamheter som sänkt elräkningen med hjälp från sitt regionala energikontor

För David JP Phillips, föreläsare, författare och kommunikationscoach, och Maria Karlström Phillips, verksamhetsansvarig, rymmer Tersmedenska Herrgården både hem och företag. I en egendom med anor från 1700-talet finns ofta goda möjligheter att minska energianvändningen – men hur? David och Maria vände sig till Energikontoret i Mälardalen för kostnadsfri hjälp: ”Nu sparar vi upp till 50 000 kronor i månaden”.

Hösten 2022 går energiexpert Jesper Sundling en rundtur på Tersmedenska Herrgården i Ramnäs. Han tittar på allt från golv och tak till värmesystem och ventilation. Resultatet blir en rapport med förslag på skräddarsydda åtgärder.

– I samarbetet med Energikontoret i Mälardalen gick vi från förvirring till klarhet och från klarhet till inspiration. Det var jättebra med någon som tittade på helheten, och med en lista på vilka åtgärder som är viktigast. David JP Phillips

10–20 procent lägre elkostnad

Ett år senare har David JP Phillips och Maria Karlström Phillips checkat av flera åtgärder. De har bland annat utrustat nästan alla fönster med gardiner och nya lister för bättre isolering. De har också gått över till ett elavtal med timpris och bytt energisystem i två flyglar, från direktverkande el till luft-vattenvärme- och sjövattenpump.

– Redan nu kan jag se att vi sparar 10–20 procent jämfört med elkostnaden från förra året, och då har vi ännu inte sett effekten av de nya energisystemen eller den kommande vinterkylan, säger David JP Phillips.

Vill minska energianvändningen ännu mer

På sikt planerar David JP Phillips och Maria Karlström Phillips bland annat att byta tak, isolera golven och installera solceller med kapacitet att generera upp till en tredjedel av herrgårdens elbehov.

– Vi har fått upp ögonen för var det går att spara energi och det har utan tvekan betytt mycket för verksamheten. David JP Phillips

Länk: Se intervjun med David JP Phillips (YouTube)

Energihjälp till över 100 företag

David JP Phillips på Tersmedenska Herrgården är ett av över 100 företag som under perioden juni 2021 till oktober 2023 fått kostnadsfri energihjälp inom ramen för Hållbar omställning inom Östra Mellansverige. Det nyligen avslutade projektet drevs i samverkan med energikontoren i Mälardalen och Region Örebro län samt Almi. Det finansierades med medel från EU.

 

Så ska Energikontoret i Mälardalen bli bättre på att hjälpa andra sänka elräkningen

Ett samtal över en kopp kaffe. En rundvandring i verksamheten. En lista med skräddarsydda åtgärdsförslag. Under det senaste året har Energikontoret i Mälardalen besökt ett hundratal företag och fastighetsägare för att hjälpa dem minska sin energianvändning. Men hur gick det sedan? Nu följer energiingenjörsstudenten Sigge Överstad upp vilken effekt den kostnadsfria hjälpen har haft – och hur rådgivningen kan bli ännu bättre.

Under en åtta veckor lång praktik pratar Sigge Överstad med flera verksamheter som fått besök av Energikontoret i Mälardalen inom ramen för bolagets olika energiprojekt.

– Jag frågar bland annat hur de upplevde besöket, vilken hjälp som var mest relevant, vilka åtgärder de har genomfört eller påbörjat och hur stor skillnad det har gjort för verksamhetens energianvändning, säger han.

Från teori till praktik

Undersökningen ska hjälpa Energikontoret i Mälardalen göra bättre rådgivande besök. Det är en givande uppgift, menar Sigge, som förutom energi också tycker mycket om matematik.

– Nu känns det verkligen som om jag har valt rätt när jag valde att utbilda mig inom energiområdet. Det känns roligt med verklighetskopplingen, att jag får tillämpa mina teoretiska kunskaper och göra energiberäkningar på riktiga siffror. Sigge Överstad, praktikant på Energikontoret i Mälardalen

Snart färdig energiingenjör

Sigge läser det tvååriga energiingenjörsprogrammet på TUC Yrkeshögskola i Tranås. Under praktiken kommer han också följa med på besök till företag och ta del av hur en energirådgivning kan gå till. Det är en bra övning inför framtiden, tycker Sigge, som har siktet inställt på att jobba med just energioptimering.

– Det finns många spännande alternativ i energibranschen och den utvecklas hela tiden, säger han. Jag vill gärna hjälpa andra minska sin energianvändning och bidra till att minska vår klimatpåverkan.

När han inte fokuserar på studier och praktik tycker Sigge om att spendera tid utomhus, umgås med sin sambo och deras två katter – och samla på 1990-talets retrospel från Nintendo.

Linda Uddman: ”Jag fascinerades över vilken otrolig kompetensbank Energikontoret i Mälardalen besitter”

Möt vår nya projekt- och affärsutvecklare – med sin relationsbyggande förmåga, och sitt brinnande intresse för hållbarhet och näringsliv, ser Linda Uddman fram emot att bidra till en hållbar framtid i Mälardalen. ”Min önskan är att kommuner och företag ska se oss som sin långsiktiga partner i arbetet mot klimatmålen”, säger hon.

Företagande är den röda tråden i berättelsen om Linda Uddmans professionella resa. Hon började som försäljningsansvarig och klev 2013 in som näringslivsutvecklare i sin hemkommun, Hallstahammar. Kort därefter fick Linda Uddman också i uppdrag att stärka det lokala företagsklimatet som adjungerande medlem i företagarföreningen Hallstahammar Promotion. Hon kom för första gången i kontakt med Energikontoret i Mälardalen på jakt efter hjälp till företagare, när förra vinterns kraftigt ansträngda energiläge stod för dörren.

– Jag fascinerades över vilken otrolig kompetensbank Energikontoret i Mälardalen besitter, säger Linda Uddman. Kontakten med projektledare Jesper Sundling resulterade i ett mycket lyckat samarbete som nådde ut till ett 40-tal små och medelstora företag i Hallstahammars kommun. Aktiveter som platsbesök, analyser av energianvändningen och rapporter med förslag på konkreta åtgärder skapade en sådan nytta, företagarna har idag en mer medveten och effektiv energistrategi.

För ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Mälardalen

Med start i oktober klev Linda Uddman in i sin nya roll som projekt- och affärsutvecklare på Energikontoret i Mälardalen. Nu fokuserar hon på att knyta starkare band till bolagets 18 ägarkommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län.

Mitt mål är att öka kommunernas kunskap om kompetenserna, projekten och tjänsterna de har tillgång till som delägare. På så vis kan vi bättre bidra till deras arbete med hållbar energiomställning, hitta fler samverkansmöjligheter och öka utbudet av kompetenshöjande aktiviteter för företag, offentlig verksamhet och privata hushåll. Linda Uddman

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen!

Möt vår nya kollega, Johanna Perry!

Vår nya projektledare har en gedigen kunskapsbas från studier i samhällsplanering vid Lunds universitet och landskapsarkitektur för hållbar urbanisering vid Sveriges lantbruksuniversitet. Johanna Perry kommer senast från en roll som bygglovskoordinator, och nu lägger hon fullt fokus på energiplanering för Mälardalens kommuner.

Med klivet in i sin nya projektledarroll tar Johanna Perry även ett första steg in till energisektorn.

– Jag lockades till Energikontoret i Mälardalen av möjligheten att jobba med hållbar samhällsutveckling i en så spännande och viktig bransch. Johanna Perry

Kunskap, kompetens och coachning

Som första uppgift arbetar Johanna Perry med planer för hur kommuner i Mälardalen på bästa sätt ska tillföra, fördela och använda energi – och följa lagen om kommunal energiplanering. I henne får Energikontoret i Mälardalens 18 ägarkommuner tillgång till såväl kunskap och kompetens som coachning i sitt planeringsarbete.

– Energiplaner är viktiga verktyg för att påverka den hållbara utvecklingen åt rätt håll, säger hon.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Johanna Perry!

Branschexperter diskuterar det utmanande energiläget

Vred du också ned värmen och tog till raggsockor i vintras? Det kraftigt ansträngda energiläget var en utmaning för många, och energismarta vanor är en viktig lösning. Samtidigt ökar behovet av fossilfri elförsörjning snabbt – vi blir allt fler och såväl fordonsflottan som hela industrier elektrifieras. Hur ska fastigheter, företag och offentlig verksamhet ställa om? Det diskuterar branschexperter på konferensen Energitinget 2023, som direktsänds från Eskilstuna 20 september.

Länk: Läs konferensprogrammet och anmäl dig utan kostnad till Energitinget 2023

– Energitinget 2023 vänder sig framför allt till fastighetsägare, företagare och kommunstrateger, men konferensen är öppen för alla med frågetecken kring framtidens energisituation, säger Helena Ek, evenemangsansvarig på Energikontoret i Mälardalen, en av arrangörerna bakom Energitinget 2023.

Krafttag om energiförsörjningen behövs

Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola, är en av flera talare som på konferensen pratar framtidslösningar.

– Produktion och konsumtion av el väntas öka mycket snabbt. Om vi ska möta hushållens elbehov och elektrifiera stora delar av industrin måste vi bygga ut de fossilfria kraftslagen, vilket innebär mer kärnkraft men sannolikt också havsbaserad vindkraft. Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola

Det är också viktigt att inte underskatta potentialen i smart energianvändning. Det menar Rasmus Luthander, projektledare vid Energikontoret i Mälardalen.

– Energieffektivisering och flexibilitet är två verktyg som snabbt kan bidra till att möta kapacitetsutmaningen. Det finns flera åtgärder som har stor besparingspotential i företag och organisationer, och många av dem går dessutom att genomföra med relativt små medel, säger han.

Direktsänds från Munktell Science Park i Eskilstuna

Fler talare är bland andra Sarah Ekerbring, energiexpert på E.ON, som kommer berätta om fjärrstyrning av fjärrvärme. Charlotte Bergqvist, utvecklingschef på vind- och vattenkraftsparksföretaget Cloudberry Clean Energy, deltar i panelsamtal om kapacitetsbrist. Och Björn Lundborg diskuterar fastighetsbranschens lärdomar från utmaningar som pandemin, det kraftigt ansträngda energiläget och inflationen. Han är näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord.

Kostnadsfritt att delta

Konferensen arrangeras inom ramen för projekten Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2022–2023) och Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023). Bakom evenemanget står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget medfinansieras av Europeiska unionen.

Efter kostnadsfri rådgivning – så har Sveriges enda precisionsgjuteri minskat sin energianvändning

Det är november 2022 och en grupp besökare från Energikontoret i Mälardalen går en rundtur genom industrilokalerna på TPC Components i Hallstahammar. De är på jakt efter energibovar, i allt från smältugnar och tryckluftsanläggningar till ventilation och belysning. Ett drygt år senare har vd och delägare Patrik Vrethed genomfört en rad åtgärder – och fler ska det bli: ”Jag blev imponerad över hur snabbt de såg var vi kan minska vår energianvändning”.

På TPC Components tillverkar ett sextiotal anställda maskindelar till gasturbiner och passagerarflygmotorer åt kunder som Siemens, Boeing och GKN Aerospace. Det var genom kommunens näringslivsenhet som vd och delägare Patrik Vrethed först kom i kontakt med Energikontoret i Mälardalen – ett icke vinstdrivande och kommersiellt opartiskt bolag som hjälper företag med energieffektivisering.

– Det är ett väldigt professionellt gäng, säger han.

”Det har gett oss större drivkraft”

Efter ett besök med rundvandring i verksamheten fick Patrik Vrethed en rapport från Energikontoret i Mälardalen med förslag på åtgärder som kan minska företagets energibehov.

– Energieffektivisering ligger utanför vår kärnverksamhet så det är väldigt värdefullt att få den här typen av hjälp, med siffror på hur mycket energi våra maskiner faktiskt använder. Det har gett oss större drivkraft i vår energieffektivisering. Patrik Vrethed, vd och delägare på TPC Components

Har bockat av flera åtgärder

Sedan dess har Patrik Vrethed och hans kollegor provat att köra energikrävande maskiner nattetid, när elpriset är lägre, och de byter belysningen till mer energieffektiva LED-alternativ.

– Energianvändningen har mer än halverats på armaturerna vi har bytt ut, säger Patrik Vrethed. Och det är inget fel på ljuset, det är till och med bättre.

Flexibilitet ger minskade kostnader

Han tar nu sikte på att genomföra en energikartläggning för en mer detaljerad bild av företagets energianvändning och fler åtgärder. Patrik Vrethed vill också satsa på möjligheten att reglera delar av verksamhetens elanvändning vid risk för obalans i elnätet, mot ersättning från Svenska Kraftnät – en flexibilitetstjänst som kallas frekvenshållningsreserv.

– Det tror jag är en stor möjlighet för vår typ av verksamhet som jag fick upp ögonen för tack vare Energikontoret i Mälardalen, säger han.

Energikontoret i Mälardalens arbete med TPC Components har genomförs inom ramen för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Examensarbetet blev Oscar Dellhams inkörsport till drömbranschen

Hur ska Mälardalen möta den växande efterfrågan på fossilfri elförsörjning? Det ska Oscar Dellham fokusera på i sin nya roll som projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Han kommer senast från civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet och är redan ett välkänt ansikte på bolaget. Oscar genomförde nyligen sitt examensarbete inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige: ”Det är en dröm att jobba i energisektorn, och nu ser jag fram emot att bygga vidare på mina erfarenheter”.

Oscar tar med sig pinfärska kunskaper om energisystem till sin nya roll.

– När efterfrågan på el ökar kan det uppstå flaskhalsar i elnätet. Det ändrar förutsättningarna för vår konsumtion, och det kommer krävas samverkan i planeringsarbetet mellan kommuner och nätägare för att energiomställningen ska gå smidigt, säger han.

Det visar också resultaten från Oscars examensarbete. Med handledning av Energikontoret i Mälardalens projektledare har han undersökt hur tre lokala elnät, i ett villaområde, ett innerstadsområde och på landsbygden, skulle påverkas om alla installerar två tekniska lösningar som blir allt vanligare – nämligen solceller och elbilsladdare.

– I simuleringarna blev elnäten snabbt överbelastade, framför allt i bostadstäta områden och speciellt med antagandet att många laddar bilen samtidigt. För att hantera de utmaningarna behövs affärsmodeller för flexibilitetstjänster och utbyggnad av näten, och det är också viktigt att analysera vilka nät som det är mest bråttom med att förstärka, säger han.

Först ut är kunskapsspridning

I toppen på att göra-listan för vår nya medarbetare står Energitinget – en direktsänd konferens om elkapacitets- och effektbrist som vänder sig till fastighetsägare, näringsliv och offentlig verksamhet. Evenemanget går av stapeln i september och planeringen är i full gång.

– Det är viktigt att vi delar kunskap som kan hjälpa aktörer i energiomställningen, så på Energitinget pratar vi bland annat om vad framtidens kraftförsörjning kan innebära, säger Oscar. Och vi kommer dela med oss av lärdomar från aktörer som på ett framgångsrikt sätt navigerade det kraftigt anstränga energiläget förra vintern.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Oscar!

Möt vår nya kollega, Carina Norling!

Efter en mångårig karriär som egenföretagare tog vår nya medarbetare chansen att sadla om till energiingenjör. Carina Norling kommer från Västerås och har tidigare drivit möbeltapetserarverkstad. Hösten 2022 tog hon examen från TUC Yrkeshögskola, och nu börjar Carina Norling som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret i Mälardalen.

Odling och att promenera i naturen ligger Carina Norling varmt om hjärtat, och det var bland annat en önskan om att arbeta med klimatfrågor som lockade henne till energibranschen.

– Det är en spännande bransch som hela tiden utvecklas. Jag ser fram emot att hjälpa privatpersoner, organisationer och företagare bli mer energieffektiva och på så sätt bidra till ett bättre klimat. Carina Norling

Bred erfarenhet och färska kunskaper

Tack vare sin tidigare arbetslivserfarenhet har Carina Norling extra bra koll på förutsättningarna bland företag och industrier – och från energiingenjörsutbildningen hämtar hon färska kunskaper om exempelvis energikartläggningar, energideklarationer och de olika energisystem som finns i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

– Jag ser fram emot att ta mig an nya projekt tillsammans med det härliga gänget på Energikontoret i Mälardalen, säger Carina Norling.

Mohamed är ny energi- och klimatrådgivare på Energikontoret i Mälardalen

Mohamed Muse Dhicisow kliver in i rollen som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret i Mälardalen. Vår nya medarbetare kommer framför allt hjälpa privatpersoner, företag och andra organisationer i kommunerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Strängnäs minska sin energianvändning.

Mohamed Muse Dhicisow är energiingenjör med examen från högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem vid Högskolan Dalarna, och senast kommer han från en tjänst som energi- och klimatrådgivare i Falu kommun. Mohamed inleder sin tjänst på Energikontoret i Mälardalen med en fördjupningskurs i värmepumpsteknik, och han ser fram emot dela sina kunskaper inom energieffektivisering och, tillsammans med sina nya kollegor, hjälpa andra bli mer energismarta.

– Det är en dröm att få arbeta med ett helt gäng som har energifrågan i första rummet, säger han.

Intresse för kostnadsfri energirådgivning ökar

De flesta kommuner i Sverige erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för bland andra privatpersoner, föreningar och företag. Energikontoret i Mälardalen är regional utvecklingsledare för tjänsten i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala, samt i Region Gotland, och bolaget sköter rådgivningsuppdraget i 13 kommuner.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Mohamed!