Hur ska elen räcka till alla? Effekt- och elkapacitetsbrist i fokus på hybridkonferens i Eskilstuna

Energisituationen i Sverige är redan kraftigt ansträngd. Samtidigt ställer den ökande elektrifieringen av samhället och alltmer el från vind och vatten brådskande krav på en omställning av elsystemet. Energitinget 2022 samlar branschexperter till Eskilstuna för att diskutera fakta, utmaningar och möjligheter kring effektfrågan. Konferensen arrangeras och direktsänds av Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Örebro län.

Det är vinter och kallt. Industrin går på högvarv och många kommer hem, tänder lampor, lagar mat och laddar elbilen. Då ökar risken för både effektbrist, att elen inte räcker till den totala förbrukningen vid en och samma tidpunkt, och kapacitetsbrist, att elnätet inte kan transportera den mängd el som behövs.

– Effekt- och kapacitetsbrist är växande utmaningar på många håll i landet, men att ställa om till ett hållbart energisystem innebär också flera möjligheter, säger Ivan Barck.

Han är projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Konferensen Energitinget är en del av Ivans uppdrag att sprida kunskap om hur kommuner, verksamheter och nätägare kan samverka och förebygga kraftförsörjningsproblem i framtiden.

Energisituationen – ett hinder för nyetableringar: ”Det är sanslöst”

Kommundirektör Claes-Urban Boström, från Kungsör, är en av flera talare som på Energitinget lyfter vad kapacitetsbrist kan innebära för den regionala utvecklingen.

– Vi vill utvecklas inom energiområdet men ser också en brist på energi. Skulle vi få en etableringsförfrågan från en större aktör som kan ge kommunen 100 jobb måste vi tacka nej, eftersom effekten inte räcker till. Det är sanslöst, säger Claes-Urban Boström.

Framtidslösningar på agendan

Fler talare är bland andra Anna Karlsson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Uppsala, som berättar om vikten av samarbete och informationsdelning i kapacitetsfrågan. Sofia Päivärinne delar med sig av exempel på hur digitala verktyg kan hjälpa oss hantera effektutmaningen. Hon är ansvarig för strategisk utveckling på Myrspoven – som på BA Tech Awards utsågs till Sveriges mest innovativa fastighetsteknikföretag 2022 för sin användning av artificiell intelligens inom energieffektivisering.

– Under dagen kommer vi ta del av många intressanta perspektiv. Energitinget vänder sig framför allt till företagare och till de som arbetar inom kommuner och regioner, men konferensen är öppen för alla som är intresserade av kraftförsörjning, säger Helena Ek, evenemangsansvarig på Energikontoret i Mälardalen.

Direktsänds från Eskilstuna 22 november

Bakom konferensen står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget 2022 finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Läs mer: Gå till program och kostnadsfri anmälan

Är du husägare? Ta del av Energimyndighetens energispartips!

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen – så skriver Energimyndigheten på sin webbplats, där de också samlar tips, guider och kontakter som kan hjälpa dig att spara el.

Energimyndigheten går nu ut brett med information för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap i syfte att minska elanvändningen. Det kan göra skillnad både nu och under
en tuff vintersäsong. Informationskampanjen ligger också i linje med EU:s nya lag om krisinvention på elmarknaden, där det införs en skyldighet att minska elförbrukningen
med minst 5 procent under vissa höglasttimmar. Medlemsländerna ska också sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med den 31 mars 2023.

Här hittar du tips och information

Kika in på Energimyndighetens webbplats för att ta del av kampanjen och övrig information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur man kan bidra. Där finns också en sammanställning över svar på de vanligaste frågorna.

Läs mer


Varje kWh räknas. Nu hjälps vi åt att spara el. Varje liten förändring gör skillnad.
Foto: Energimyndigheten. 

Hon ska visa vägen till hållbar mobilitet i Mälardalen – möt vår nya medarbetare Marie Pellas

Efterfrågan på kompetens inom energi och klimat växer så det knakar – därför förstärker vi på Energikontoret i Mälardalen. Idag tar Marie Pellas klivet in till vår kunniga personalstyrka. Hon kommer framför allt fokusera på hur vi kan minska klimatpåverkan från resor och transporter: ”Vi måste ändra våra vanor och beteenden. Ska vi nå en hållbar framtid måste resorna med bil minska och då gäller det att alternativen är smidiga, trygga och tillgängliga” säger Marie.

Hållbarhet och den globala uppvärmningen var det som fick Marie Pellas att börja studera kulturgeografi. Idag har hon en masterexamen i ämnet vid Uppsala universitet, med fokus på mobilitet och individens val.

– Jag är intresserad av transporter, säger hon, och jag anser att hållbar mobilitet handlar minst lika mycket om individens val av färdmedel som smart planering och hållbara bränslen.

Vår nya medarbetare har tidigare arbetat på Västerås stad, teknikrådgivningsföretaget AFRY och Sweco. Marie är även ideellt engagerad som styrelsemedlem i två föreningar som håller hållbart resande överst på agendan, Cykelfrämjandet och Gröna Mobilister.

Nära kontakt med kommuner och företag

På Energikontoret i Mälardalen kommer Marie bidra till projekt och ägaruppdrag inom Transport och resor – ett av bolagets fyra, för framtiden viktiga, verksamhetsområden.

– Att kunna jobba direkt med kommuner och lokala företag är någonting som verkligen lockar mig till Energikontoret i Mälardalen. Jag ser fram emot att sprida kunskap om de många positiva effekterna som blir av att satsa på hållbar mobilitet. Färre bilresor är till exempel bra för luftkvaliteten, folkhälsan och jämlikheten. Dessutom blir våra stadsrum mer inbjudande och sociala när vi satsar på hållbar mobilitet, säger Marie.

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Marie!

Möt vår nya medarbetare Peter Adolfsson

I takt med att elpriserna når nya rekordnivåer växer intresset för att ta hjälp från kommunens kostnadsfria energirådgivning. Som exempel hanterade Uppsala fler än dubbelt så många förfrågningar i augusti som under samma period förra året – därför satsar vi och välkomnar Peter Adolfsson. Vår nya medarbetare ska leda bolagets uppdrag att samordna 25 rådgivare i Mälardalen: ”Jag trivs när laget går först och förändring är en naturlig del av vardagen”, säger Peter.

Peter beskriver sig själv som lugn, nyfiken och trygg. Hans intresse för samspelet mellan människa och teknik blev startskottet för en resa från studier inom försäljning, marknadsföring och ledarskap till coach- och chefsbefattningar inom branscher som energi, industri och organisationsutveckling. Det är erfarenheter som har skapat förståelse för ledarskap i tekniska organisationer med höga krav på förändring och effektivisering. Möjligheten att arbeta i en kunskapsintensiv miljö, menar Peter, lockade till Energikontoret i Mälardalen.

– Det är ofta gott om både kompetens och passion bland människor inom energi- och klimatområdet, och med sådana kollegor blir det givande och roligt att gå till jobbet varje dag, säger han. Jag ser fram emot att tillsammans arbeta med de utmaningar, men också möjligheter, vi står inför på vägen mot det hållbara och cirkulära samhället.

På uppdrag av Sveriges regering sedan 2002

Energikontoret i Mälardalen har skött uppdraget som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen sedan 2022. Det är ett regeringsuppdrag (enligt förordning 2016:385) som omfattar alla rådgivare i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. För perioden 2021–2022 ansökte samtliga 28 kommuner i regionen om stöd hos Energimyndigheten för att kunna erbjuda energi- och klimatrådgivningsfunktionen.

Varmt välkommen till Energikonotret i Mälardalen, Peter!

Sörmländska fastighetsägare lär sig från totalrenoveringen av Energy Evolution Center

I slutet av september samlas ett 15-tal fastighetsägare i Eskilstuna. De ska på rundtur på Energy Evolution Center (EEC) med guidning av Sara Sjöqvist, Eskilstuna kommun och Mathias Holmqvist, Sehlhall Fastigheter. Den tidigare modellfabriken är nu en modern och energieffektiv mötesplats, och studiebesöket är en av många medlemsträffar som arrangeras för Fastighetsnätverk Sörmland. ”Jag vill hjälpa andra undvika de fallgropar vi råkat ut för i våra energiprojekt”, säger Anders Axelsson, projektledare på fastighetsbolaget Kfast och en av medlemmarna i nätverket.

Bland medlemmarna som deltar på studiebesöket finns stora som små fastighetsägare från hela Sörmland. Till grund för deras resor ligger ett gemensamt intresse – att utbyta erfarenheter och lära sig mer om resurs- och energieffektivisering.

– Det än intressant att se hur andra verksamheter arbetar med energieffektivisering och hur långt de har kommit, säger Anders Axelsson.

”Mindre kommuner borde få hjälp från oss som är större”

Innan rundturen håller Anders en presentation om projektet Upprustning med energifokus (UPMEF). Tillsammans med Bengt Karlsson, projektledare inom energieffektivisering på Eskilstuna kommun, ger han exempel på hur kommunala fastigheter har rustats upp för att spara energi och skapa mer behagliga inomhusklimat.

– Jag hoppas jag kan förmedla hur vi på Eskilstuna kommun arbetar, säger Anders. Mindre kommuner borde få hjälp från oss som är lite större och det får de i fastighetsnätverket.

Delar sina bästa råd om energieffektivisering

Avsätt tillräckligt med resurser och ha inte för bråttom. Det, menar Anders och Bengt, är viktigt för fastighetsägare som vill energieffektivisera.

– Det är bra att skapa sig en helhetsbild över vad som behöver utföras. Låt kartläggningen ta tid och involvera hela verksamheten för att få så god kännedom om fastigheternas driftförhållanden som möjligt, säger Bengt. Och glöm inte uppföljningen, att utvärdera åtgärderna som genomförs över tid.

Kostnadsfritt erfarenhetsutbyte

Fastighetsnätverk Sörmland är ett av fyra nätverk som drivs inom ramen för Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, ett länsöverskridande och EU-finansierat projekt. Nätverket koordineras av Energikontoret i Mälardalen, och fram till årsskiftet är det kostnadsfritt att bli medlem och delta på studiebesök, seminarier och andra kompetensutvecklande nätverksträffar.

Läs mer

Energikontoret i Mälardalens vd Lina Gellermark tar andraplats i prestigefullt europeiskt klimatpris

Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen, uppmärksammas med en andraplats i The Roger Léron Award. Det avslöjades under en prisceremoni i Bryssel 27 september. Det prestigefulla klimatpriset delas ut av nätverket The European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment (Fedarene) till ”enastående individer som på ett märkbart sätt har bidragit till energiomställning på lokal, regional och europeisk nivå”. ”Jag känner mig hedrad av erkännandet”, säger Lina Gellermark.

I 2022 års upplaga av klimatpriset är ”ledare inom energieffektivisering” i fokus. Motiveringen till Lina Gellermarks placering lyder: ”Med engagemang och drivkraft har Lina bidragit till utvecklingen av interorganisatoriska relationer och nätverk i Sverige och stärkt landets samarbete med övriga Europa”.

– Det finns ingen tvekan om att hon verkligen brinner för det hon gör. Lina missar sällan en möjlighet att bygga nätverk eller knyta kontakter som stärker förutsättningar för samverkan mellan aktörer som kan bidra till en mer hållbar utveckling, säger Christel Liljegren, vd på Energikontor Sydost och styrelseledamot i Energikontoren Sverige.

En av 12 nominerade

Lina Gellermark rekommenderades till priset av Energikontoren Sverige. Hon var en av sammanlagt 12 nominerade företagsgrundare och ledare från Europas alla hörn och valdes till andraplaceringen av en internationell jury.

– Jag känner mig hedrad av erkännandet, säger Lina Gellermark. Jag har arbetat med energi- och klimatfrågor i över 20 år och länge varit övertygad om att just samverkan är nyckeln till att öka takten i omställningen till hållbara energisystem.

Internationell jury

I juryn för klimatpriset sitter Julije Domac (Kroatien), vd på Fedarene och The North-West Croatia Regional Energy Agency, Christiane Egger (Österrike), vice president för Fedarene och biträdande chef för Energiesparverband, Søren Hermansen (Danmark), direktör för The Samsoe Energy Academy, Eleonora Evi (Italien), medlem i Europarlamentet, Monica Frassoni (Italien), ordförande för The European Alliance to Save Energy, Adrian Joyce (Irland), generalsekreterare för The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EuroACE) och direktör för The Renovate Europe Campaign och Marta Moreta (Spanien), direktör för The Catalan Institute for Energy.

Tre finalister

The Roger Léron Award har delats ut årligen sedan 2015. Förstaplatsen i 2022 års upplaga av klimatpriset tilldelas Reinhard Six, nu pensionerad från en karriär inom energieffektiviseringsprojekt, bland annat på The European Investment Bank. Tredjeplats tilldelas Anne Girault för sin 35-åriga karriär som konsult inom energieffektivisering och för grundandet av The Paris Climate Agency.

Foto: De tre finalisterna Anne Girault, Reinhard Six och Lina Gellermark på prisceremonin för The Roger Léron Award i Bryssel den 27 september 2022.

Läs mer

Uppsala kommun och Energikontoret i Mälardalen förlänger samarbete

Uppsala säkrar tillgång till expertkompetens inom energi- och klimatfrågor – fredag den 16 september signerades ett förnyat serviceavtal mellan kommunen och Energikontoret i Mälardalen. ”Samverkan mellan kommunen och energikontoret bidrar till uppdraget om att öka takten i klimatomställningen och nå klimatmålen satta för 2030 och 2050”, säger stadsdirektör Joachim Danielsson.

Energikontoret i Mälardalen är ett icke-vinstdrivande och kommunalt ägt bolag som arbetar för hållbar energiomställning. Inom ramen för serviceavtalet med bolaget har Uppsala kommun tillgång till projekt, nätverk, omvärldsbevakning och expertkompetens inom energifrågor. Energikontoret i Mälardalen sammanställer också energi- och klimatdata, i en årlig rapport, för att visualisera hur kommunens energianvändning och utsläpp förändras över tid.

– Energikontoret i Mälardalen är en viktig partner till Uppsala kommun, säger Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef på Uppsala kommun. Under åren har serviceavtalet möjliggjort ett framgångsrikt samarbete, och vi har genomfört ett stort antal projekt tillsammans.

”Vi är stolta över att bidra med kunskap och kompetens”

Energikontoret i Mälardalen och Uppsala kommun har samarbetat sedan 2009. Bolaget ger stöd vid ansökningar av externa medel för att växla upp projektidéer inom energi- och klimatområdet till större skala. Energikontoret i Mälardalen är även resursorganisation i Uppsala Klimatprotokoll – ett lokalt nätverk bestående av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra för att öka takten i klimatomställningen.

– Uppsala har som mål att vara en fossilfri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk återhämtning och välfärd, och vi är stolta över att bidra till det arbetet med vår samlade kunskap och kompetens, säger Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

Foto: Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef, Uppsala kommun.

Så hjälper vi Flen rusta för ökad efterfrågan på elbilsladdning

Om vi ska ha en chans att nå klimatmålen måste elfordon bli den nya normen. Men hur fungerar tekniken? Vad säger lagen? Och hur många laddningsplatser behövs? I Flen har arbetet med att ställa om för att möta kraven från en mer hållbar fordonsflotta börjat – och till sin hjälp tar kommunen Energikontoret i Mälardalen. ”Det är viktigt att förbereda inför för den snabba utvecklingen som kommer”, säger projektledare Mostafa Saleh.

På en landsväg i Flen kör Mostafa Saleh och Jonathan Piispanen. Det är tidigt i mars, 2022, och med sig har de en karta med flera platser utmarkerade – där ska det gå att ladda en elbil.

– Vi har hittat laddningsplatserna genom appar och undersöker om informationen stämmer genom att åka dit, säger Jonathan.

De kartlägger publika laddplatser

Mostafa och Jonathan är projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Deras biltur är starten på ett nytt uppdrag – att kartlägga och ge förslag på hur den publika laddinfrastrukturen i Flens kommun bäst kan utvecklas. Förutom att granska vägarna ger sig Mostafa och Jonathan i kast med en gedigen undersökning – de jämför med närliggande kommuner, läser prognoser och ser över vilka elhandelslagar och EU-direktiv kommunen behöver förhålla sig till. Efter fyra månader är arbetet klart.

– Det är mycket att ta hänsyn till och utvecklingen går snabbt, säger Mostafa. Resultatet är en rapport med överblick av Flens laddningsmöjligheter, prognoser, förslag på lämpliga laddningsplatser och rekommendationer på åtgärder för att hålla jämna steg med efterfrågan och lagstiftning.

Elbilsladdning i kommunens fastigheter

Mostafa och Jonathan har också undersökt Flens Bostads AB:s möjligheter att erbjuda elbilsladdning i större utsträckning. Det kommunala fastighetsbolaget förvaltar cirka 1 800 lägenheter och ser elbilsladdning som en konkurrensfördel – men till grund för arbetet ligger, framför allt, kommunens hållbarhetsmål.

– Vi är en del av Flens kommun som har höga mål och ambitioner när det kommer till hållbarhet, och det ska vi bidra till, säger Arne Fältin, vd på Flens Bostads AB.

Tar steget mot installation

Med grund i Energikontoret i Mälardalens rekommendationer har Mikael Carlsson, driftansvarig på fastighetsbolaget, tagit kontakt med nätägaren Vattenfall. De ska återkomma med offerter och förslag på adresser där laddboxar kan installeras.

– Deras rapport är ett värdefullt underlag för oss, säger Mikael. Ett väldigt bra förslag är till exempel att börja där vi redan har motorvärmeuttag, det tycker jag låter klokt för den nödvändiga elen är dragen. Vi har också fått tips på hur vi ska tänka med betalning för elbilsladdning, för det finns många alternativ.

”Andelen elfordon ökar”

I kommunen ska rapporten från Energikontoret i Mälardalen nu användas som ett strategiskt underlag till olika beslut som rör utvecklingen av den publika elbilsladdningen.

– Andelen elfordon ökar och kommer med största sannolikhet fortsätta göra det, säger Jonathan. Publik laddning är en förutsättning för att dämpa räckviddsångest, och vi vill hjälpa beslutsfattare genom att dela kunskap i ämnet, säger Jonathan.

2020 installerades två nya publika laddplatser på Hantverkaregatan i Flen i samband med nyproduktion.

Johannes ska vägleda företag mot hållbara och framtidssäkra affärer

Sedan augusti förstärks Energikontoret i Mälardalen med ny kompetens. Från det femåriga civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet tar Johannes Ansved med sig rykande färska kunskaper till bolaget. Nu bidrar han på heltid till Omställningslyftet, ett nystartat samverkansprojekt mellan sex regionala energikontor med syfte att stötta företag, och öka takten, i energiomställningen. ”Det är roligt att vara en del i den utvecklingen”, säger Johannes.

Vår nya kollega hämtar även kunskap från arbetslivserfarenheter i energibranschen. Under studietiden jobbade Johannes deltid som drifttekniker på Vattenfall Värme i Uppsala. Och när det var dags för examensarbete tog han kontakt med energibolaget Fortum – där undersökte Johannes hur ny teknik kan göra turbiner som används i svensk vattenkraft mer flexibla, för att på så vis fungera bättre i moderna elnät och energisystem.

Så ska fler bidra till klimatmålen

På Energikontoret i Mälardalen är Johannes en av tre projektledare som, inom ramen för samverkansprojektet Omställningslyftet, ska hjälpa företag genomföra konkreta åtgärder för att bli fossilfria, energieffektiva och bättre rustade för framtiden. Arbetet kommer bland annat ske genom rådgivning, energigenomgångar och annan coachning.

– Energieffektivisering och andra energifrågor är högaktuella och påverkar hela samhället, från privatpersoner till stora företag, säger Johannes, som ser fram emot sitt nya uppdrag.

Läs mer om Omställningslyftet

Energikontoret i Mälardalen driver projektarbetet tillsammans med Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Väst, Energikontor Sydost och Energikonotret Skåne. Omställningslyftet är en satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes (RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren Sverige, Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet (IVL). Sammanlagt 150 miljoner ska användas för att hjälpa företag i energiomställningen, och projektet delfinansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Möt Energikontoret i Mälardalens nya rådgivare

Vi har en ny medarbetare på ett för bolaget helt nytt uppdrag – varmt välkommen Ospac Shakur Mustafa, som den 15 augusti gjorde sin första dag som energi- och klimatrådgivare. ”Jag ser fram emot att hjälpa privatpersoner, föreningar och företag anta nya vanor för att minska sin energianvändning”, säger Ospac.

Som energirådgivare kommer Ospac erbjuda råd och rekommendationer över telefon, men även genom kostnadsfria hem- och företagsbesök. Han hämtar kunskap från bred erfarenhet inom energiområdet. 2020 tog Ospac examen från det femåriga civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Mälardalens universitet (MDU). Han har konsulterat inom solenergi, energieffektivisering och energikartläggning av verksamhetslokaler på myndigheten Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Énergie (ADME) i Djibouti i Östafrika. Och närmast kommer Ospac från en tjänst på Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB.

– Mitt bästa företagstips är att låta göra en energikartläggning för att hitta onödiga energitjuvar och vilka lösningar som bäst kan minska verksamhetens energianvändning, säger Ospac. Många klassiska rekommendationer är också effektiva, som att stänga av utrustning i stället för att ha den på stand by-läge och att byta till LED-belysning.

Intresse för kostnadsfri energirådgivning ökar

De flesta kommuner i Sverige erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för bland andra privatpersoner, föreningar och företag. Energikontoret i Mälardalen sköter sedan tidigare uppdraget i kommunerna Arboga, Fagersta, Kungsör, Köping och Strängnäs.