EU-finansierad

2022-09-29

Sörmländska fastighetsägare lär sig från totalrenoveringen av Energy Evolution Center

Nyhet

I slutet av september samlas ett 15-tal fastighetsägare i Eskilstuna. De ska på rundtur på Energy Evolution Center (EEC) med guidning av Sara Sjöqvist, Eskilstuna kommun och Mathias Holmqvist, Sehlhall Fastigheter. Den tidigare modellfabriken är nu en modern och energieffektiv mötesplats, och studiebesöket är en av många medlemsträffar som arrangeras för Fastighetsnätverk Sörmland. ”Jag vill hjälpa andra undvika de fallgropar vi råkat ut för i våra energiprojekt”, säger Anders Axelsson, projektledare på fastighetsbolaget Kfast och en av medlemmarna i nätverket.

Bland medlemmarna som deltar på studiebesöket finns stora som små fastighetsägare från hela Sörmland. Till grund för deras resor ligger ett gemensamt intresse – att utbyta erfarenheter och lära sig mer om resurs- och energieffektivisering.

– Det är intressant att se hur andra verksamheter arbetar med energieffektivisering och hur långt de har kommit, säger Anders Axelsson.

”Mindre kommuner borde få hjälp från oss som är större”

Innan rundturen håller Anders en presentation om projektet Upprustning med energifokus (UPMEF). Tillsammans med Bengt Karlsson, projektledare inom energieffektivisering på Eskilstuna kommun, ger han exempel på hur kommunala fastigheter har rustats upp för att spara energi och skapa mer behagliga inomhusklimat.

– Jag hoppas jag kan förmedla hur vi på Eskilstuna kommun arbetar, säger Anders. Mindre kommuner borde få hjälp från oss som är lite större och det får de i fastighetsnätverket.

Delar sina bästa råd om energieffektivisering

Avsätt tillräckligt med resurser och ha inte för bråttom. Det, menar Anders och Bengt, är viktigt för fastighetsägare som vill energieffektivisera.

– Det är bra att skapa sig en helhetsbild över vad som behöver utföras. Låt kartläggningen ta tid och involvera hela verksamheten för att få så god kännedom om fastigheternas driftförhållanden som möjligt, säger Bengt. Och glöm inte uppföljningen, att utvärdera åtgärderna som genomförs över tid.

Kostnadsfritt erfarenhetsutbyte

Fastighetsnätverk Sörmland är ett av fyra nätverk som drivs inom ramen för Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, ett länsöverskridande och EU-finansierat projekt. Nätverket koordineras av Energikontoret i Mälardalen, och fram till årsskiftet är det kostnadsfritt att bli medlem och delta på studiebesök, seminarier och andra kompetensutvecklande nätverksträffar.

Läs mer