EU-finansierad

2022-04-14

Så gör Stenvalvet sina fastigheter digitala – och bättre för klimatet

Nyhet

Energicontroller Mario Lövstrand är ansvarig för uppkopplingen av Stenvalvets fastighetsbestånd.

Våra hem, arbetsplatser, skolor och butiker står för över en femtedel av utsläppen i Sverige. Men det finns stor potential att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan. Till exempel kan fastigheter som utrustas med automatiserade system energieffektivisera såväl ventilation, värme och kyla som belysning. Och det är precis vad Stenvalvet har satsat på – de senaste två åren har fastighetsbolaget digitaliserat en dryg tredjedel av sina 115 byggnader, från Umeå till Ystad.

– Du kan spara stora mängder energi genom att upptäcka fel tidigt. Det är till exempel vanligt att värme ventileras ut helt i onödan, säger Mario Lövstrand, energicontroller och ansvarig för uppkopplingen av Stenvalvets fastighetsbestånd.

Fredagen den 8 april är han själv uppkopplad, på ett digitalt möte, och talar till ett dussintal andra fastighetsägare – alla medlemmar i ett nätverk för fastighetsägare som vill bli mer energieffektiva. I fokus på dagens träff ligger lärdomar om uppkopplad fastighetsdrift och -förvaltning från Marios och Stenvalvets hittills två år långa digitaliseringssresa.

Från 24 fabrikat till ett system

Det första steget, berättar Mario, var att göra en inventering. I fastighetsbeståndet upptäckte de då inte mindre än 24 fabrikat av olika tillverkare, som inte alla fungerade bra ihop. Idag är flera byggnader i stället uppkopplade med ett och samma system, mot portalen WebPort. Mario demonstrerar systemet och berättar vilka fördelar förändringen innebär för Stenvalvet.

– Det är värdefullt för både mig och driftpersonalen med ett samlat system där jag enkelt kan få överblick över våra byggnader i olika städer. Vi kan tillsammans åtgärda eventuella problem som uppstår på ett effektivare sätt när vi alla pratar samma språk, säger han.

”Vår lösning utvecklas hela tiden”

Kostnaden för att digitalisera sina styrsystem påverkas av flera faktorer, som byggnadens storlek, men Mario är övertygad om att det är en investering de tjänar på i längden. Hemligheten bakom ett välfungerande och enkelt system, menar han, är att börja i rätt ände och tänka till ett varv extra innan inköp och installation – vad vill du som fastighetsägare uppnå med systemet?

Det är enklare för oss att ha bra samarbeten när våra partners vet vad vi vill ha, och genom att vara tydlig med vad du kräver kan du få ett bättre system till en billigare installation. Vår lösning utvecklas hela tiden, till exempel efter tips från vår driftpersonal eller när det kommer ut ny teknik på marknaden. Mario Lövstrand, energicontroller på Stenvalvet

”Extra kul att vi kan sprida kunskap över länsgränser”

Flera fastighetsägare som deltar på medlemsträffen står i startgroparna på en liknande energieffektiviseringsresa, och Mario avrundar med att svara på frågor. Fastighetsnätverket är ett av tre som drivs inom ramen för Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, ett länsöverskridande och EU-finansierat projekt.

– För att göra fastighetssektorn mer hållbar är det viktigt att bolag som kommit en bit på vägen, som Stenvalvet, delar med sig av sina erfarenheter. Det är extra kul att vi i det här projektet kan fånga in och sprida kunskap över länsgränser om alla goda åtgärder som görs av fastighetsägare i vårt område, säger August Lindholm, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Läs mer om Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige (2019–2022)
Läs mer om Fastighetsnätverk Sörmland

Foto: K43 Eskilstuna, Stenvalvet