Publikationer

Här hittar du Energikontoret i Mälardalens förstudier, informationsbroschyrer och projekt- och resultatrapporter. Du hittar även filmer, årsberättelser och vårt jubileumsmagasin.

Rapporter

Kartläggning av bygg- och fastighetsnätverk i Mälardalen 2022 | PDF

Rapporter

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE) | PDF

Slutrapport. ESSE drevs i samverkan mellan Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Östergötland och Energikontoret Region Örebro. Projektet pågick från 2019 till 2021 i syfte att stärka förutsättningarna för mer resurseffektiv energianvändning bland bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet.

Rapporter

Eleffekts- och elkapacitetsproblematik i Södermanland (2021) | PDF

På uppdrag av Region Sörmland har Energikontoret i Mälardalen genomfört en kartläggning av kommuners och nätägares utmaningar vad gäller effekt- och elkapacitet under den kommande femårsperioden.

Rapporter

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (2021) | PDF

Denna förstudie syftar till att utreda vilka insatser som behövs från offentlig sektor för att små och medelstora företag ska fortsätta medverka till övergången till ett elsystem som endast innehåller förnybara energikällor, i samklang med förändrade förutsättningar.

Rapporter

Regionala noder fas 2 (2018–2021) | PDF

Resultatrapport. Regionala noder var ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet pågick från 2018 till 2021 i syfte att hjälpa små och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 MWh.

Rapporter

Solellagring i likströmsnät (2021) | PDF

Kunskapsunderlag för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om den potentiella nyttan av solceller och batterilager knutna i likströmsnät. Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE).

Rapporter

Cirkulär ekonomi för ett resurseffektivt östra Mellansverige 2020 | PDF

Kartläggning och analys av projektinsatser och -åtgärder.