2023-12-01

Energieffektiv driftteknik i fokus på studiebesök för fastighetsägare

Nyhet

Anders Levay är projektledare på Eskilstuna kommun och en av flera gästföreläsare på studiebesöket för fastighetsägare som vill bli mer klimatsmarta.

I vad som en gång var fabrikslokaler i Eskilstunas hamnområde ligger Munktellarenan – 15 000 kvadratmeter sportyta i tre plan som välkomnar ung som gammal, motionär som elitidrottare. Här har kommunen tillsammans med fastighetsbolaget Kfast minskat elanvändningen med 40 procent och energianvändningen för uppvärmning med 24 procent. Hur gick de till väga? Det kan andra fastighetsägare lära sig mer om på ett kostnadsfritt studiebesök den 11 december.

I projektet Upprustning med energifokus (UPMEF) är målet att genom renovering, underhåll och energieffektivisering bidra till klimatmålen – men även skapa mervärde i form av ökad trygghet, tillgänglighet och inomhusmiljö för de som verkar och vistas i lokalerna. Det finns många goda exempel att hämta från projektet som pågått sedan 2016, menar Anders Levay, projektledare på Eskilstuna kommun.

Vi har en stor underhållsskuld på fastighetsbeståndet och satsar på åtgärder både för energibesparing och för den dagliga verksamheten, vilket är mycket uppskattat. Kärnan i framgångssagan är att vi har en bra helhetslösning mellan beställare, projektledare, förvaltningen och entreprenörer. Anders Levay, projektledare på Eskilstuna kommun

Den 11 december delar Anders Levay med sig av lärdomar på ett studiebesök för fastighetsägare. Han är en av flera föreläsare från Eskilstuna kommun, Kfast och Energikontoret i Mälardalen.

Rundvandring med fokus på driftteknik

Studiebesöket arrangeras på Munktellarenan i Eskilstuna, en av många verksamheter som rustats upp inom ramen för UPMEF.

– I Munktellarenan har vi bland annat genomfört åtgärder på ventilation, styr- och reglersystem, radiatorsystem och luftslussar, och vi har sett över värme, pumpar och fönster, säger Anders Levay. Det har gett mycket goda resultat.

För fastighetsägare i Södermanland och Västmanland

På agendan står också en presentation av Kfast ROT-renoveringsprogram och möjlighet att knyta kontakter med branschkollegor över fika. Studiebesöket arrangeras för Fastighetsnätverk Sörmland och Fastighetsnätverk Västmanland. De koordineras av Energikontoret i Mälardalen inom ramen för projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige, som finansieras med EU-medel.

– Vi välkomnar alla fastighetsägare i Sörmland och Västmanland som är intresserade av att minska sin energianvändning, och det är kostnadsfritt att delta, säger Johanna Fredén, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.