EU-finansierad

2023-04-24

Så har militärhistoriska museet Arsenalen i Strängnäs minskat sitt energibehov genom projektet Omställningslyftet

Nyhet

Vintern har varit en tid på resande fot för Mostafa Saleh. Som en av två projektledare för Omställningslyftet har han sedan september 2022 besökt företag från flera olika branscher i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Syftet? Att utan kostnad för företagen hjälpa dem plocka lågt hängande frukt när det kommer till energieffektivisering: ”Vi är på jakt efter besparingspotential”, säger Mostafa Saleh.

Det militärhistoriska försvarsfordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs är ett av hittills 22 företag som Energikontoret i Mälardalens energiexperter besökt.

– Olika företag har kommit olika långt i sin energieffektivisering, så vi börjar alltid med att prata om förutsättningar och energibehov. Sedan går vi på rundvandring i verksamheten och tittar på allt från maskiner, rutiner och värmesystem till fönster och isolering. Jag ser ofta ändringar som ganska snabbt och enkelt kan minska energibehovet, säger Mostafa Saleh, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

”Medvetenheten som mätning ger är viktig”

Stefan Karlsson, museichef sedan Arsenalen slog upp portarna 2011, har sedan besöket genomfört flera energibesparande åtgärder. Bland annat har parkeringsbelysningen och cirkulationspumpen för varmvatten utrustats med timers.

– Vi har också installerat separata elmätare i fristående byggnader vid sidan om huvudbyggnaden. Just medvetenheten som mätning ger är viktig. Om vi kan hitta var strömmen rinner ut kan vi lättare ta ställning till om det går att förhindra och göra rätt åtgärder i rätt byggnader, säger Stefan Karlsson.

Planerar fler energibesparingsåtgärder

Museets största energibovar är uppvärmning med direktverkande el och belysning. Stefan Karlsson har därför även begärt in offerter för bergvärme och ser nu över möjligheten att byta ut delar av belysningen.

Vi kan inte göra allt på en gång men vi kan göra det i etapper. Allting kostar men man får titta på vad det ger i det långa loppet och vilka investeringar det går att söka bidrag för, och det har Energikontoret i Mälardalen bra koll på. Stefan Karlsson, museichef på Arsenalen

”De var oerhört kompetenta”

Att som verksamhet ta hjälp med energieffektivisering rekommenderar Stefan Karlsson varmt.

– Det är lätt att bli osäker i samtal med någon som vinner på att man köper de lösningar de föreslår, så det kändes bra att kunna vända sig till en opartisk aktör utan vinstintresse. De som var här var oerhört kompetenta och gav ett genuint intryck, de tittade på anläggningen som en helhet och kunde föreslå lösningar på plats och på sikt. Jag litade på deras råd och rekommendationer, säger Stefan Karlsson.

Omställningslyftet pågår till augusti 2023

Inom ramen för Omställningslyftet har 16 företag, däribland Arsenalen, fått en rapport med skräddarsydda förslag på mindre och större investeringar som kan minska energibehovet ännu mer.

– Vi kommer fortsätta åka på platsbesök under våren och planerar också tre digitala event, som företag i hela landet kan delta på för att lära sig mer om energieffektivisering, säger Mostafa Saleh.

Det nationella projektet drivs i samverkan mellan bland andra fem regionala energikontor. Satsningen finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).