EU-finansierat stöd

Omställningslyftet

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Det övergripande projektmålet är att öka takten i klimatomställningen.

Projektdata

Projektperiod

Mars 2022–augusti 2023

Projektpartners

Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Väst och Energikontor Syd

Projektledare

Mostafa Saleh och Johannes Ansved

Finansiärer

Energikontoren Sverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Industriellt Utvecklingscentrum (IUC)

Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP)

Swedish Research Institutes (RISE)

Tillväxtverket

Vi driver projektet i samverkan med fem regionala energikontor. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Det erbjuder vi företag

Små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill bli mer energieffektiva och minska sina energikostnader kan ta del av kostnadsfritt och oberoende stöd från Energikontoret i Mälardalen. Genom att medverka i Omställningslyftets nätverk tar företag del av:

  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor och företag från stora delar av landet
  • Inbjudan till seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering
  • Platsbesök med energigenomgång
  • Energiberäkningar
  • Hjälp med ansökan till diverse investeringsbidrag för hållbara åtgärder