EU-finansierad

2023-01-20

Nu möts de första deltagarna i hållbarhetsnätverk för fastighetsägare i Västmanland: ”Vi vill höja vår kunskap och kompetens i de här frågorna”

Nyhet

Lisa Hjelm, enhetschef på Fastighetsägarna MittNord, var en av deltagarna på den första nätverksträffen i Västmanland som gick av stapeln i veckan.

Studiebesök, rådgivning och möjlighet att dela erfarenheter och framgångsknep med branschkollegor. Så ska Fastighetsnätverk Västmanland, som koordineras av Energikonotret i Mälardalen, hjälpa fastighetsägare som vill minska sin energianvändning, sina kostnader – och branschens klimatpåverkan. Onsdag 18 januari gick den första nätverksträffen av stapeln: ”Det finns helt klart ett intresse för att förbättra sina fastigheter”, säger projektledare Anders Levay.

Inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, som startades 2019, drivs regionala nätverk för hållbarhetsintresserade fastighetsägare i Sörmlands, Örebro och Östergötlands län. Nätverken har lockat många engagerade medlemmar. I maj 2022 togs därför beslut om att förlänga projektet med Region Västmanland som ny delfinansiär.

Förhoppningen är att vi ska bygga relationer och bidra till resultat som får långsiktiga effekter, även efter projektets avslut. Anders Levay, projektledare på Energikontoret i Mälardalen och koordinator för det nystartade fastighetsnätverket i Västmanland

Medlemmarna bestämmer innehållet

Kommande nätverksträffar utformas efter medlemmarnas utmaningar och behov – och studiebesök hos branschkollegor visade sig ligga högt på önskelistan. På frågan om aktuella utmaningar svarade flera deltagare bland annat elbilsladdning, solceller och kapacitetsbrist i nätet, det vill säga att elen inte räcker till.

– Vi vill diskutera hur fastigheter bäst kan fungera i det framtida energisystemet, säger Lisa Hjelm, enhetschef på Fastighetsägarna MittNord och en av deltagarna på den första nätverksträffen i Västmanland.

Kostnadsfritt deltagande

Fredag 27 januari är det dags för nästa inspirationsträff – då diskuteras just byggnaders roll i det framtida energisystemet. Fram till projektavslut i december 2023 är det helt kostnadsfritt för fastighetsägare i Västmanland att bli medlemmar i nätverket.

Läs mer