EU-finansierad

2023-01-20

Nu möts de första deltagarna i hållbarhetsnätverk för fastighetsägare i Västmanland: ”Vi vill höja vår kunskap och kompetens i de här frågorna”

Nyhet

Lisa Hjelm, enhetschef på Fastighetsägarna MittNord, var en av deltagarna på den första nätverksträffen i Västmanland som gick av stapeln i veckan.

Studiebesök, rådgivning och möjlighet att dela erfarenheter och framgångsknep med branschkollegor. Så ska Fastighetsnätverk Västmanland, som koordineras av Energikonotret i Mälardalen, hjälpa fastighetsägare som vill minska sin energianvändning, sina kostnader – och branschens klimatpåverkan. Onsdag 18 januari gick den första nätverksträffen av stapeln: ”Det finns helt klart ett intresse för att förbättra sina fastigheter”, säger projektledare Anders Levay.

Inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, som startades 2019, drivs regionala nätverk för hållbarhetsintresserade fastighetsägare i Sörmlands, Örebro och Östergötlands län. Nätverken har lockat många engagerade medlemmar. I maj 2022 togs därför beslut om att förlänga projektet med Region Västmanland som ny delfinansiär.

– Förhoppningen är att vi ska bygga relationer och bidra till resultat som får långsiktiga effekter, även efter projektets avslut, säger Anders Levay, projektledare på Energikontoret i Mälardalen och koordinator för det nystartade fastighetsnätverket i Västmanland.

Medlemmarna bestämmer innehållet

Kommande nätverksträffar utformas efter medlemmarnas utmaningar och behov – och studiebesök hos branschkollegor visade sig ligga högt på önskelistan. På frågan om aktuella utmaningar svarade flera deltagare bland annat elbilsladdning, solceller och kapacitetsbrist i nätet, det vill säga att elen inte räcker till.

– Vi vill diskutera hur fastigheter bäst kan fungera i det framtida energisystemet, säger Lisa Hjelm, enhetschef på Fastighetsägarna MittNord och en av deltagarna på den första nätverksträffen i Västmanland.

Kostnadsfritt deltagande

Fredag 27 januari är det dags för nästa inspirationsträff – då diskuteras just byggnaders roll i det framtida energisystemet. Fram till projektavslut i december 2023 är det helt kostnadsfritt för fastighetsägare i Västmanland att bli medlemmar i nätverket.

Läs mer