2023-01-23

Blivande civilingenjör Oscar skriver sitt examensarbete på Energikontoret i Mälardalen

Nyhet

Efter examen vill Oscar Dellham jobba inom energisektorn.

I takt med att vi använder mer el och ställer om från fossila till förnybara energikällor ökar trycket på Sveriges elnät. Risken för att nätet inte kan transportera den mängd el som efterfrågas, eller att elen helt enkelt inte räcker till, ökar snabbt. Men vilka utmaningar är egentligen mest brådskande? Det ska civilingenjörsstudenten Oscar Dellham undersöka i sitt examensarbete på Energikontoret i Mälardalen.

Oscar läser det femte och sista året på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet. Han har valt förnybara sätt att generera el som studieinriktning och vill gärna arbeta inom energisektorn efter examen.

Jag ville gå en utbildning som ger mig chansen att jobba med någonting viktigt. Oscar Dellham, praktikant på Energikontoret i Mälardalen

Simuleringar ska visa risk för flaskhalsar i elnät

Vårterminen spenderar Oscar på Energikontoret i Mälardalen. Med hjälp av data från Mälarenergi i Västerås kommer han simulera ökande elanvändning och kartlägga var i lågspänningsnätet som man först kommer behöva göra förbättringar.

– Mitt examensarbete handlar om att hitta de utmaningar som är mest brådskande i samband med elektrifieringen och att hushållen efterfrågar mer el, säger Oscar.

Energikontoret i Mälardalens projektledare handleder

Oscar skriver sitt examensarbete inom ramen för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, ett samverkansprojekt med syfte att hitta metoder för att motverka kapacitetsbrist genom samverkan, regioner och kommuner emellan. Han handleds av projektledare Rasmus Luthander.