• Vi arbetar för en hållbar energiutveckling, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi i Mälardalen.

  • Vi arbetar för en hållbar energiutveckling, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi i Mälardalen.

  • Vi arbetar för en hållbar energiutveckling, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi i Mälardalen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Projekt

Kalender

Rådgivning

Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen stöttar företag och offentlig verksamhet med energieffektivisering, energiomställning och hållbar utveckling. Vi är ett av Sveriges 15 och Europas 360 regionala energikontor. Vi grundades av Europakommissionen och regionala myndigheter i syfte att öka takten i arbetet med att minska klimatpåverkan. Regionala energikontor samordnas nationellt via Energikontoren Sverige och europeiskt via Fedarene.

Lär känna oss på Energikontoret i Mälardalen