2023-04-12

Så kan arbetsgivare bidra till minskad klimatpåverkan från resor

Nyhet

Mobilitetsexpert Marie Pellas är en av tre talare på webbinariet

Näringslivet har en central roll i arbetet att nå de globala målen. Oavsett bransch eller storlek kan alla företag bidra – exempelvis genom transporter. Det menar Energikontoret i Mälardalens mobilitetsexpert Marie Pellas. Hon är en av flera talare som på ett kostnadsfritt webbinarium den 19 april ger konkreta tips på hur företag kan bidra till fler hållbara resor: ”De minskar utsläppen och på köpet får de friskare, gladare och mer produktiv personal”.

För att undvika en klimatkatastrof behöver utsläppen i Sverige minska med en miljon ton per år till 2030. Det kräver bland annat förändrade resvanor, och i den omställningen är arbetsgivare viktiga aktörer.

– Vi vet att varannan bilresa är kortare än fem kilometer och att bilen är det vanligaste färdmedlet när vi ska ta oss till jobbet, säger Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen. Många företag har uttalade hållbarhetsmål. Hållbara resvanor är en viktig pusselbit men som många gånger tyvärr inte får tillräckligt stort fokus.

Kostnadsfritt webbinarium för företag

Erbjud funktioner som cykelparkering och -service – det är ett av flera konkreta tips som Marie Pellas delar med sig av den 19 april på webbinariet ”Hur ser framtidens transportmöjligheter ut?”. Föreläser gör även talare från BioFuel Region och Transportföretagen, och företag kommer också kunna ta del av råd och framtidsprognoser om elbilar, elbilsladdning och transporter.

 

Många fördelar med hållbara resor

De bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och landets hållbarhetsmål. Men det finns fler fördelar för företag som satsar på hållbart resande. Till exempel är arbetstagare som i större utsträckning promenerar och cyklar till jobbet friskare, gladare och mer produktiva.

Att frisk luft och aktiva transporter är bra för oss finns det mycket forskning som visar. Som arbetsgivare finns mycket att vinna på att koppla ihop detta med arbetstagarens resor till och i arbetet. Dessutom värderas arbetsgivare med ett tydligt klimatengagemang allt högre bland de som kommer ut på arbetsmarknaden. Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen

Om Omställningslyftet

Webbinariet arrangeras av Energikontoret Västernorrland inom ramen för det nationella projektet Omställningslyftet. Det vänder sig till företag i hela landet, och det är kostnadsfritt att delta.

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden