2022-12-16

Risk för elnätsfrånkoppling i Uppsala: ”Vi behöver energieffektivisera och vi behöver göra det snabbt”

Nyhet

Det är kallt, det blåser för lite och kärnkraftverk är nedstängda för underhåll. Det är tre faktorer som just nu sätter press på energisystemet. Med anledning av energipriset, effektbristen och ökad risk för manuell frånkoppling av elnätet bjöd Länsstyrelsen Uppsala län till pressträff torsdag 15 december. Flera energiaktörer deltog, bland dem Energikontoret i Mälardalens vd, Lina Gellermark: ”Det går att energieffektivisera näringslivet med 10–30 procent, relativt enkelt”.

Energi- och klimatrådgivningen i Uppsala kommun, Vattenfall Eldistribution, Upplands Energi, Energikontoret i Mälardalen och Region Uppsala diskuterade under pressträffen hur vi kan möta det mycket ansträngda energiläge som råder. Energibesparingar genomförs på många håll, men bristen på importmöjligheter ökar ändå risken för elnätsfrånkoppling.

– Det är en liten risk, men den finns, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg och expert inom flexibilitet på Vattenfall Eldistribution. Om en manuell frånkoppling blir aktuell kan det påverka hushåll. Det låter allvarligt, men vi kopplar i så fall bort ett antal kunder under några timmar, det kommer upplevas som ett strömavbrott.

Viktigt att minska effekttoppar

Vardagar mellan klockan 07.00-09.00 och 17.00-19.00 är så kallade effekttoppar, då är energianvändningen i Sverige som störst. Det innebär ökad risk för effektbrist, att elen helt enkelt inte räcker till den totala förbrukningen vid en och samma tidpunkt.

Det som behövs är att alla i samhället blir medvetna om effekt och energi och handlar för att minska sin energianvändning. Prisbilden är hög, vilket gör fler intresserade och vi ser en tydlig sänkning av effekten i vårt nät, med 27 procent sedan september. Det beror bland annat på att fler kunder laddar sina elbilar på andra timmar än eftermiddagen. Joacim Eronen, vd på Upplands energi

”Vi har redan företag som går omkull”

För att sprida den nödvändiga kunskapen om energi- och effekteffektivisering krävs mer resurser, framför allt i form av kompetent rådgivningspersonal, menar Lina Gellermark. Hon är vd på Energikontoret i Mälardalen, som driver energieffektiviseringsprojekt mot kommuner och näringsliv och förvaltar den kommunala energi- och klimatrådgivningen, en kostnadsfri tjänst som finns i alla kommuner i Sverige.

– På många håll behövs fler personer som kan dela den kunskap som finns och ge råd om energieffektivisering. Uppsala kommun har en miljon invånare, men bara fyra energi- och klimatrådgivare. Och det går att energieffektivisera näringslivet med 10–30 procent ganska snabbt, med relativt enkla åtgärder, men energi är oftast inte företagens expertisområde så de behöver hjälp för att veta vilka åtgärder som ska göras och i vilken ordning, säger Lina Gellermark.

Generella energispartips för företag är svåra att ge, menar hon.

– En bra energibesparingsåtgärd i ett företag kan orsaka effekttoppar i ett annat. Näringsliv får idag opartisk hjälp från oss och den kommunala energi- och klimatrådgivningen, och vi rekommenderar åtgärder baserade på företagens specifika förutsättningar, säger Lina Gellermark.