Vindkraft i Södermanland (2018)

Rapport med en uppdaterad regional översikt över Södermanlands län.