Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige (uppföljning 2020)

Rapport framtagen inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.