Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige (2017)

Rapport framtagen inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.