Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023).