Lönsamhet med batterilager (2020)

Rapport framtagen inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.