Lågenergihus för attraktivt boende, nationellt (2011)

Slutrapport. Projektet drevs i syfte att säkerställa minst en tjänsteman per kommun som kan svara på allmänhetens frågor om att bygga energieffektiva hus.