Insatsprojekt Hållbara transporter (2018–2019)

Kvalitativ sammanfattning från det första och andra rapporteringstillfället av aktiviteter som genomförts av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare inom projektet Hållbara transporter under 2018-2019.