Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar (2015)

Slutrapport. Projektet drevs i syfte att öka takten i genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda samt bidra till upprustning eller utbyte av äldre och feldimensionerade system för värme och kyla.