Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige (2021–2023).