Grönare värme med vatten (2016)

Slutrapport. Projektet drevs med syfte att öka intresset för konvertering till ett vattenburet system och nådde 708 seminariedeltagare.