Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE) (2020)

Delrapport. 2020 hade Energikontoret i Mälardalen bidragit till klimatbesparingar som översteg projektmålsättningen om 144 ton CO2e/år med 276 procent.